Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN03A A
Barbiturater og derivater
QN03A A
Barbiturater og derivater
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Liten sikkerhetsmargin. Katter er spesielt sensitive for den respirasjonsdepressive effekten. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk: CNS-depresjon, forvirring, letargi, ataksi, hypotermi, hypotensjon, takykardi/bradykardi, respirasjonsdepresjon, arytmier, koma. Respirasjonsdepresjon er hovedårsaken til dødsfall.
 
Behandling: Brekkmiddel hvis indisert kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Gjentatt kulldosering vurderes, også etter parenteral eksponering. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning kan ventrikkelskylling vurderes hos symptomatiske dyr. Monitorer temperatur. Symptomatisk behandling.
QN03A A02
Fenobarbital (fenemal)
QN03A A02
Fenobarbital (fenemal)
 
Toksisitet: Hund: LD50: 150 mg/kg per os. Katt: LD50: 125 mg/kg per os.
 
Klinikk: Ataksi, letargi, CNS-depresjon, hypotermi, mydriasis (katt) og skjelvinger er vanlig. Leversvikt og reversibel pancytopeni er sett. Se Barbiturater og derivater, QN03A A
 
Behandling: Se Barbiturater og derivater, QN03A A
QN03A B
Hydantoinderivater
QN03A B02
Fenytoin
QN03A B02
Fenytoin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: CNS-depresjon, anoreksi, ataksi ved lette forgiftninger. Oppkast er vanlig hos katt. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotensjon, respirasjonsdepresjon og koma.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Katt: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Symptomatisk behandling.
QN03A E
Benzodiazepinderivater
QN03A E01
Klonazepam
QN03A E01
Klonazepam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,28 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus. Katt: 0,25 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund/katt: Ataksi, CNS-depresjon, agitasjon, oppkast er vanlig. Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
 
Behandling: Brekkmiddel er generelt ikke anbefalt. Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
QN03A X
Andre antiepileptika
QN03A X09
Lamotrigin
QN03A X09
Lamotrigin
 
Toksisitet: Hund: <11 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 20-40 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >40 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning. Katt: Spesielt sensitive. 5 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund/katt: Symptomer kommer vanligvis innen 4-12 timer etter inntak. Oppkast, ataksi, letargi, takykardi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning skjelvinger, bradykardi, kramper, arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Monitorer hjerte. Skjelvinger kan behandles med metokarbamol (søknad om godkjenningsfritak). Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling). Vanligvis klinisk bedring innen 18-24 timer.
QN03A X11
Topiramat
QN03A X11
Topiramat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Hund: Letargi, ataksi er vanlig. Katt: Oppkast er vanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN03A X12
Gabapentin
QN03A X12
Gabapentin
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. <273 mg/kg har gitt ingen til lette symptomer.
 
Klinikk: Hund/katt: Ataksi, letargi, oppkast er vanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert. Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN03A X14
Levetiracetam
QN03A X14
Levetiracetam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav toksisitet.
 
Klinikk: Hund: Letargi er vanlig. Hypertermi, slapphet, hypersalivasjon, oppkast forekommer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN03A X15
Zonisamid
QN03A X15
Zonisamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: LD50: 1 g/kg.
 
Klinikk: Hund: CNS-depresjon, uro, ataksi, oppkast er vanlig. Katt: Anoreksi, oppkast, diaré, letargi, ataksi er vanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid (dager) kan være nødvendig.
QN03A X16
Pregabalin
QN03A X16
Pregabalin
 
Toksisitet: Hund: <6,3 mg/kg ga ingen symptomer. Katt: Mer sensitive.
 
Klinikk: Hund: Ataksi, letargi er vanlig. Oppkast, hypereksitabilitet, vokalisering. Katt: Ataksi, letargi er vanlig. Mydriasis, skjelvinger, CNS-depresjon, diaré, takykardi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.