Eraquell vet.

Virbac
ORALPASTA 18,7 mg/g til hest: 1 g inneh.: Ivermektin 18,7 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ivermektin virker ved å bindes selektivt til glutamatmedierte kloridionkanaler i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Dette fører til økt permeabilitet for klorid i nerve- og muskelcellenes membran og resulterer i lammelse og død for parasitten. Ved presynaptiske nerveterminaler (i nematoder) eller neuromuskulære forbindelser (i leddyr og insekter) kan ivermektin også interagere med andre kloridionkanaler mediert av GABA (gammaaminosmørsyre). Ivermektin er ikke effektivt mot leverikter og bendelorm.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 5,5 timer.
Halveringstid: 61 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Rundorm i mage-tarmkanalen: Store strongylider: Voksne og 4. larve (arteriell) stadium av Strongylus vulgaris, voksne og 4. larve (vevs) stadium av Strongylus edentatus, voksne Strongylus equinus. Små strongylider: Voksne Cyathostomum spp., voksne Cylicocyclus spp., voksne Cylicodontophorus spp., voksne Cylicostephanus spp. og voksne Gyalocephalus spp. Trichostrongylider: Voksne Trichostrongylus axei. Haleorm: Voksne og ikke fullt utviklede Oxyuris equi. Spolorm: Voksne Parascaris equorum. Øvrige nematoder i mage-tarmkanal: Voksne Strongyloides westeri og voksneHabronema muscae. Lungeorm: Voksne og ikke fullt utviklede Dictycaulus arnfieldi. Øvrige nematoder: Onchocerca spp. (microfilariae). Bremselarver i magen: Orale og gastriske larvestadier av Gasterophilus spp.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes på hunder og katter da alvorlige reaksjoner kan forekomme. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet.

Bivirkninger

Enkelte hester med kraftige infeksjoner av Onchocerca mikrofilarier har fått reaksjoner i form av hevelse og kløe etter behandling. Disse symptomene antas å skyldes at et stort antall mikrofilarier dør samtidig. Symptomene avtar i løpet av noen dager, men symptomatisk behandling kan være tilrådelig.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Preparatet er spesielt formulert til hest. Hunder og katter kan få fatale bivirkninger hvis de får muligheten til å innta pastaen eller kommer i kontakt med brukte sprøyter pga. den høye konsentrasjonen av ivermektin i produktet. Da ivermektin er svært farlig for fisk og andre vannlevende organismer, skal dyr under behandling ikke ha direkte adgang til overflatevann og grøfter. Anbefalinger for å hindre utvikling av parasittresistens, se pakningsvedlegget. Forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Ivermektin øker effekten av GABA-agonister ved samtidig bruk.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige hopper.

Dosering 

En enkel administrering av 200 μg ivermektin pr. kg kroppsvekt. Hver delstrek på doseringssprøyten gir tilstrekkelig med pasta til å behandle 100 kg kroppsvekt (tilsv. 1,07 g pasta og 20 mg ivermektin). Hestens vekt bør bestemmes nøyaktig for korrekt bruk. Sprøyten som inneholder 7,49 g pasta leverer tilstrekkelig ivermektin til å behandle 700 kg kroppsvekt. Behandlingen gjentas iht. epidemiologisk situasjon, men ikke med mindre enn 30 dagers intervall. Administrering: Dyrets munn skal ikke inneholde fôr. Innstill sprøyten på riktig vekt. Sprøyten plasseres mellom fram- og baktennene, og pastaen må plasseres på hestens tunge så langt bak som mulig. Etter at pastaen er administrert, løftes hestens hode opp noen sekunder for å sikre at hesten svelger pastaen.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Milde, forbigående symptomer (depresjon og langsom pupillereaksjon på lys) sett ved doser på 1,8 mg/kg (9 ganger anbefalt dosering). Andre symptomer observert ved høyere doser er mydriasis, ataksi, tremor, stupor, koma og død. Mindre alvorlige symptomer har vært forbigående. Behandling: Symptomatisk behandling kan være gunstig.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Skal ikke brukes til hopper som leverer melk til konsum.
Slakt: 30 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder.

 

Pakninger og SPC

Eraquell vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
18,7 mg/g hest 1 × 7,49 g (doseringssprøyte) 004959 C
12 × 7,49 g (doseringssprøyte) 036869 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2011