Equip F vet.

Equip FT vet.

Zoetis
INJEKSJONSVÆSKE til hest: Equip F vet.: 1 dose (2 ml) inneh.: Renset antigen fra inaktiverte influensavirus på overflaten av og som del av et immunstimulerende kompleks (ISCOM): A/equine-1/Newmarket/77 ≥1,2 log10 HAI, A/equine-2/Kentucky/98 ≥2,4 log10 HAI, A/equine-2/Borlänge/91 ≥2,1 log10 HAI, quil-A, fosfatidylkolin, kolesterol, ammoniumacetat, fosfatbufret saltvann. QI05A A01


INJEKSJONSVÆSKE til hest: Equip FT vet.: 1 dose (2 ml) inneh.: Renset antigen fra inaktiverte influensavirus på overflaten av og som del av et immunstimulerende kompleks (ISCOM) og tetanustoksoid: A/equine-1/Newmarket/77 ≥1,2 log10 HAI, A/equine-2/Kentucky/98 ≥2,4 log10 HAI, A/equine-2/Borlänge/91 ≥2,1 log10 HAI, tetanustoksoid ≥70 IE/ml, quil-A, fosfatidylkolin, kolesterol, ammoniumacetat, aluminiumfosfat, natriumklorid, fosfatbufret saltvann. QI05A L01


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Equip F vet.: Stimulerer til humoral, lokal og cellulær immunitet mot hesteinfluensa (type A1 og A2). Equip FT vet.: Stimulerer til humoral, lokal og cellulær immunitet mot hesteinfluensa (type A1 og A2) og mot tetanus. Gir kryssimmunitet for flere av de aktuelle europeiske og amerikanske variantene av ekvint influensavirus, inkl. Florida-sublinjen Clade 1 og 2.

Indikasjoner 

Equip F vet.: Aktiv immunisering av hester >5 måneder mot hesteinfluensa for å redusere kliniske symptomer og virusutskillelse etter infeksjon. Equip FT vet.: Aktiv immunisering av hester >5 måneder mot hesteinfluensa for å redusere kliniske symptomer og virusutskillelse etter infeksjon og mot tetanus for å forebygge dødelighet. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnvaksinering. Varighet: 5 måneder etter grunnvaksinering, 12 måneder etter første booster for influensa og 3 år for tetanus.

Bivirkninger

Forbigående vaksinereaksjoner kan forekomme i form av stivhet, temperaturøkning eller lokal hevelse på injeksjonsstedet. Smerter på injeksjonsstedet, anoreksi og letargi forekommer svært sjelden. Hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme, men er svært sjeldne.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bare friske hester skal vaksineres. Hester behandlet med immunsuppressive legemidler, som glukokortikoider, skal ikke vaksineres før det har gått >4 uker. Allergi/anafylaksi behandles straks med glukokortikoidoppløsning i.v. eller adrenalin i.m. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Drektighet/Laktasjon

Drektige og diegivende hopper kan vaksineres.

Dosering 

Grunnvaksinering fra 5 måneders alder: 2 doser Equip F vet. eller 2 doser Equip FT vet. med 4-6 ukers intervall. Revaksinering: Første gang etter 5 måneder, deretter hver 12. måned med vekselvis Equip F vet. og Equip FT vet. Equip FT vet. gis med maks. 3 års mellomrom. Administrering: 2 ml dypt i.m. Ristes godt før bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger og SPC

Equip F vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hest 10 × 2 ml (ferdigfylt sprøyte) 069975 C

Equip FT vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hest 10 × 2 ml (ferdigfylt sprøyte) 071413 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.04.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.11.2018