Vaksine mot tetanus.

ATCvet-nr.: QI05A B03

 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hest: 1 ml inneh.: Tetanustoksoid 40 Lf, renset saponin, kolesterol, fosfatidylkolin, laktose, fosfatbuffer, kloridbuffer, spor av formaldehyd.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot tetanus.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot tetanus for å hindre dødelighet. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 17 måneder etter grunnimmunisering, 24 måneder etter første revaksinering.

Bivirkninger

Sjeldne: En diffus hard eller bløt hevelse (maks. 5 cm i diameter), som går tilbake innen 2 dager. Svært sjeldne: Lokal reaksjon som går utover 5 cm og som muligens kan vare lenger enn 2 dager. Smerte på injeksjonsstedet som kan gi forbigående funksjonelt ubehag (stivhet). Feber ledsaget av letargi og appetittmangel som varer i 1 dag, ved spesielle omstendigheter i opptil 3 dager.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner 

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Tetanus-Serum. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Grunnimmunisering: 1. injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinering: 1. revaksinering gis senest 17 måneder etter grunnimmuniseringen. Deretter anbefales et maks. intervall på 2 år. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder, etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 måneders alder og 4 uker senere). Samtidig aktiv og passiv immunisering (krisevaksinering): Vaksinen kan brukes sammen med Tetanus-Serum fra Intervet til behandling av skadede hester som ikke er immunisert mot tetanus. I slike tilfeller kan den 1. vaksinedosen gis samtidig med egnet profylaktisk dose Tetanus-Serum, på et separat injeksjonssted, ved bruk av separate sprøyter og kanyler. Dette fører til passiv beskyttelse mot tetanus i minst 21 dager etter samtidig administrering. Den 2. vaksinedosen administreres 4 uker senere. En 3. vaksinasjon med Equilis Te gjentas minst 4 uker senere. Administrering: 1 dose (1 ml) gis i.m.

Overdosering/Forgiftning

Etter administrering av en dobbel vaksinedose er det ikke sett andre bivirkninger enn de som er beskrevet under Bivirkninger, bortsett fra noe depresjon på vaksinasjonsdagen.

Tilbakeholdelsestider

0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 04.07.2016


Basert på SPC godkjent av SLV:

10.06.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Equilis Te, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
hest10 × 1 ml (hettegl.)061343CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.