Equilis Te

MSD Animal Health


Vaksine mot tetanus.

QI05A B03 (Klostridievaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hest: 1 ml inneh.: Tetanustoksoid 40 Lf, renset saponin, kolesterol, fosfatidylkolin, laktose, fosfatbuffer, kloridbuffer, spor av formaldehyd.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot tetanus.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot tetanus for å hindre dødelighet. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 17 måneder etter grunnimmunisering, 24 måneder etter første revaksinering.

Bivirkninger

Sjeldne: En diffus hard eller bløt hevelse (maks. 5 cm i diameter), som går tilbake innen 2 dager. Svært sjeldne: Lokal reaksjon som går utover 5 cm og som muligens kan vare lenger enn 2 dager. Smerte på injeksjonsstedet som kan gi forbigående funksjonelt ubehag (stivhet). Feber ledsaget av letargi og appetittmangel som varer i 1 dag, ved spesielle omstendigheter i opptil 3 dager.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner 

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Tetanus-Serum. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Grunnimmunisering: 1. injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinering: 1. revaksinering gis senest 17 måneder etter grunnimmuniseringen. Deretter anbefales et maks. intervall på 2 år. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder, etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 måneders alder og 4 uker senere). Samtidig aktiv og passiv immunisering (krisevaksinering): Vaksinen kan brukes sammen med Tetanus-Serum fra Intervet til behandling av skadede hester som ikke er immunisert mot tetanus. I slike tilfeller kan den 1. vaksinedosen gis samtidig med egnet profylaktisk dose Tetanus-Serum, på et separat injeksjonssted, ved bruk av separate sprøyter og kanyler. Dette fører til passiv beskyttelse mot tetanus i minst 21 dager etter samtidig administrering. Den 2. vaksinedosen administreres 4 uker senere. En 3. vaksinasjon med Equilis Te gjentas minst 4 uker senere. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Administrering: 1 dose (1 ml) gis i.m.

Overdosering/Forgiftning

Etter administrering av en dobbel vaksinedose er det ikke sett andre bivirkninger enn de som er beskrevet under Bivirkninger, bortsett fra noe depresjon på vaksinasjonsdagen.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger

Equilis Te, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hest 10 × 1 ml (hettegl.) 061343 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Equilis Te INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2019


Sist endret: 20.08.2019