QD/D DERMATOLOGISKE MIDLER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Griseofulvin
10-25 mg/kg hver 12. time per os
(2,3).
10-25 mg/kg hver 12. time per os
(2,3).
Dermatofyttinfeksjon. Brukes i
tillegg til lokal behandling
(etter klipp).
Bør gis sammen med et fettrikt
måltid eller vegetabilsk olje.
Skal ikke brukes til drektige dyr,
til avlsdyr av hannkjønn eller ved
nedsatt leverfunksjon.
Preparater: Fulcin tabletter,
Griseo-CT tabletter (spesielt
godkjenningsfritak).
Førstevalgspreparat til katt
er Itrafungol mikstur og til hund
Canizol vet. tabletter.
Hydroksyzin
2 mg/kg hver 12. time per os
(2,4,5).
5-10 mg/katt hver 12. time per os
(2).
Allergisk kløe, i kombinasjon med annen behandling.
Itrakonazol
5-10 mg/kg hver 24. time per os
(2,3,4).
Se Felleskatalogtekst.
Dermatofyttinfeksjon, Malassezia pachydermatis. Brukes i tillegg til
lokal behandling (etter klipp).
Bør ikke brukes til drektige dyr.
Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Førstevalg til hund er Canizol vet. tabletter.
Terbinafin
30-40 mg/kg hver 24. time
per os (2,3,4,5).
30-40 mg/kg hver 24. time
per os (2,3,4,5).
Forsøksvis ved dermatofyttinfeksjon eller infeksjoner med Malassezia pachydermatis. Bør ikke brukes til drektige dyr. Forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon.
Førstevalgspreparat til katt er Itrafungol mikstur og til hund Canizol vet. tabletter.