QB/B BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Heparin
Tromboembolisk sykdom: 100-300
IE/kg hver 6.-8. time s.c. (2,3,4,5).
Lavdose profylakse: 50-75 IE/kg hver
8.-12. time s.c. (4,5).
Tromboembolisk sykdom: 100-300
IE/kg hver 6.-8. time s.c. (2,5).
Lavdose profylakse: 50-75 IE/kg hver
8.-12. time s.c. (4,5).
Antikoagulerende.
Kalsium
5-15 mg/kg Ca2+ langsomt i.v. til
ønsket effekt. Som glukonat:
50-200 mg/kg (2,3,4,5).
5-15 mg/kg Ca2+ langsomt i.v. til
ønsket effekt. Som glukonat:
50-200 mg/kg (2,3,4,5).
Hypokalsemi, eklampsi.