QA/A FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Bisakodyl
Små hunder: 5 mg/hund per os.
Medium hunder: 10 mg/hund per os.
Store hunder: 15-20 mg/hund per os. (1,2,3,7)
Kan gjentas etter 8-24 timer.
5 mg/katt per os (2,3,4,7).
Kan gjentas etter 24 timer.
Forstoppelse.
Famotidin
0,5-1 mg/kg hver 12.-24. time per os (1,2,3).
0,5-1 mg/kg hver 12.-24. time per os (1,2,3). I praksis 1/4-1/2 tablett à
10 mg/katt.
Mage-/duodenalsår, refluksøsofagitt. Gastritt.
Laktulose
0,2-0,5 ml/kg hver 8.-12. time
til effekt, så etter behov (2,3,4,7).
0,2-0,5 ml/kg hver 8.-12. time
til effekt, så etter behov (1,2,3,4,7).
Forstoppelse.
Loperamid
0,1-0,2 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,3,4,7).
0,04-0,16 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,3,4,7).
Uspesifikk diaré, kolitt. Katter kan bli eksitert. Hunder med MDR1-mutasjon kan være ekstra sensitive for loperamid. Forsøksvis mikstur til katt (spesielt godkjenningsfritak).
Maropitant
Se Felleskatalogtekst.
Parenteral bruk: Se Felleskatalogtekst.
1 mg/kg hver 24. time per os (1,2,4,7)
i opptil 5 dager (2).
I praksis 1/4-1/2 tablett à 16 mg/katt.
Antiemetisk.
Meklozin
12,5-50 mg/hund per os avhengig av
størrelse 1 time før reise, ev. hver
24. time (2,3,4).
6,25-12,5 mg/katt per os 1 time før
reise, ev. hver 24. time (2,3,4).
I praksis 1/4-1/2 tablett à 25 mg/katt.
Reisesyke. Førstevalg til hund er Cerenia tabletter.
Metoklopramid
0,2-0,5 mg/kg hver 6.-12. time per os
(1,2,3,4,7). For parenteral bruk se
Felleskatalogtekst.
0,2-0,5 mg/kg hver 6.-12. time per os
(1,2,3,4,7). For parenteral bruk se
Felleskatalogtekst.
Antiemetisk. Bør ikke brukes i første del av drektighet. Førstevalg til hund er Cerenia tabletter.
Misoprostol
2-5 μg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,4,7).
5 µg/kg hver 8. time per os (1,2,3).
Forebyggelse og behandling av NSAID-induserte magesår. Skal ikke brukes til drektige dyr.
Omeprazol
0,5-2 mg/kg hver 12.-24. time per os
(1,2,3,4,7).
0,5-1,5 mg/kg hver 24. time per os
(1,2,3,4). Minste tablett er 10 mg.
Magesår, øsofagitt, refluksøsofagitt.
Parafin, flytende
2-60 ml per os (1 ml/kg).
2-10 ml per os (1 ml/kg).
Forstoppelse. Empirisk dosering. Bør ikke gis over lengre tid.
Ranitidin
1-2 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,3,4,7).
3,5 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,4,7).
Mage-/duodenalsår, refluksøsofagitt. Gastritt. Redusert dose ved nedsatt nyrefunksjon. Spesielt godkjenningsfritak. Mikstur til katter og små hunder.
Sukralfat
0,25-1 g/hund hver 6.-12. time per os
avhengig av størrelse (1,2,3,4,7).
0,25-0,5 g/katt hver 6.-12. time per os
avhengig av størrelse (1,2,3,4,7).
Gastrointestinal sårbehandling, slimhinnebeskyttende ved bruk av NSAID. Sukralfat gis 1-2 timer før histaminantagonister, antacida eller mat.
Sulfasalazin
10-30 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,4,7). Gi helst 10 mg/kg 3 ganger
daglig.
10-20 mg/kg hver 8.-24 time per os
(1,2,3,4,7) i en begrenset periode
(salicylattoksisitet).
Ursodeoksykolsyre
10-15 mg/kg hver 24. time per os
eller delt og gitt hver 12. time per os
(1,2,3,4,7).
10-15 mg/kg hver 24. time per os
eller delt og gitt hver 12. time per os
(1,2,3,4,7).
Ved leversvikt, kronisk hepatitt: Øker galleproduksjonen, forhindrer opphopning av toksiske gallesyrer; antioksiderende og immunmodulerende effekt.