Dectomax

Zoetis


Endektocid, avermektin.

QP54A A03 (Doramektin)INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml til storfe, sau og gris: 1 ml inneh.: Doramektin 10 mg, etyloleat, sesamolje, butylhydroksyanisol.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes til reseptorer som øker kloridionpermeabiliteten. Dette gir hyperpolarisering i motornevroner hos nematoder og i muskelceller hos artropoder, signaloverføringen elimineres og parasittene paralyseres.
Absorpsjon: Cmax oppnås hos storfe 3 dager etter s.c. injeksjon, hos sau 2 dager etter s.c. eller i.m. injeksjon og hos gris 3 dager etter i.m. injeksjon.
Halveringstid: Ca. 6 dager hos storfe og gris og ca. 4,5 dager hos sau.

Indikasjoner 

Storfe: Behandling og kontroll av gastrointestinale nematoder, lungeorm, øyeorm, brems, lus og skabbmidd. Antiparasittært spektrum: Gastrointestinale nematoder (adulte og L4): Ostertagia ostertagi (også inhiberte larver), Ostertagia lyrata*, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia pectinata*, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Nematodirus spathiger*, Bunostomum phlebotomum*, Strongyloides papillosus*, Oesophagostomum radiatum og Trichuris spp.* (*adulte). Lungeorm (adulte og L4): Dictyocaulus viviparus. Øyeorm (adulte): Thelazia spp. Brems (larver): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Blodlus: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus. Skabbmidd: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei. Hjelp til kontroll av Nematodirus helvetianus, Chorioptes bovis og pelslus (Damalinia bovis). Effektens varighet: Psoroptes bovis 42 dager. Ostertagia ostertagi og Dictyocaulus viviparus 35 dager. Haemonchus placei (adulte), Linognathus vituli og Trichostrongylus axei 28 dager. Bunostomum phlebotomum 22 dager. Cooperia oncophora og Oesophagostomum radiatum 21 dager. Sau: Behandling og kontroll av gastrointestinale nematoder, skabbmidd og nesebrems. Antiparasittært spektrum: Gastrointestinale nematoder (adulte og L4): Bunostomum trigonocephalum*, Chabertia ovina, Cooperia curticei (L4), Cooperia oncophora, Gaigeria pachyscelis, Haemonchus contortus, Nematodirus battus (L4), Nematodirus filicollis*, Nematodirus spathiger, Ostertagia circumcincta (også inhiberte L4 og benzimidazolresistente stammer), Ostertagia trifurcata*, Oesophagostomum venulosum*, Oesophagostomum columbianum, Strongyloides papillosus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus og Trichuris spp.* (*adulte). Lungeorm (adulte): Cystocaulus ocreatus, Dictyocaulus filaria (også L4), Muellerius capillaris, Neostrongylus linearis og Protostrongylus rufescens. Nesebrems (1., 2. og 3. larvestadium): Oestrus ovis. Skabbmidd: Psoroptes ovis. Gris: Behandling av gastrointestinale nematoder, lungeorm, nyreorm, blodlus og skabbmidd. Antiparasittært spektrum: Gastrointestinale nematoder (adulte og L4): Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi (kun adulte), Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum quadrispinulatum. Lungeorm (adulte): Metastrongylus spp. Nyreorm (adulte): Stephanurus dentatus. Blodlus: Haematopinus suis. Skabbmidd: Sarcoptes scabiei, beskytter i 18 dager etter behandling.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hund.

Forsiktighetsregler 

Underdosering og hyppig, gjentatt bruk av midler fra samme anthelmintikagruppe kan gi økt risiko for resistensutvikling hos parasitter. Resistens overfor avermektiner er rapportert i Europa for Teladorsagia og Haemonchus hos sau. Hos hund (spesielt collie og beslektede raser) og skilpadde er det rapportert intoleranse mot avermektiner med fatalt utfall. Doramektin er svært toksisk for gjødselfauna og vannlevende organismer. Risikoen reduseres ved å unngå hyppig og gjentatt bruk av avermektiner hos storfe og sau, samt unngå at storfe kommer i kontakt med vannkilder 2-5 uker etter behandling.

Drektighet/Laktasjon

Storfe: Kan gis til drektige dyr. Kyr som produserer konsummelk skal ikke behandles i laktasjonen eller siste 2 måneder før kalving. Sau: Kan gis til drektige dyr. Søyer som produserer konsummelk skal ikke behandles i laktasjonen eller siste 70 dager før lamming. Gris: Kan gis til lakterende purker og til avlsdyr av begge kjønn.

Dosering 

Storfe og sau: 1 ml (10 mg doramektin) pr. 50 kg kroppsvekt s.c. til storfe og i.m. til sau. Behandling mot Psoroptes ovis (saueskabb) hos sau: 1 ml pr. 33 kg levende vekt i.m. Gris: 1 ml pr. 33 kg kroppsvekt i.m. Griser <16 kg:

Vekt

Dose

<4 kg

0,1 ml

5-7 kg

0,2 ml

8-10 kg

0,3 ml

11-13 kg

0,4 ml

14-16 kg

0,5 ml

Administrering: Maks. injeksjonsvolum pr. injeksjonssted: 5 ml til storfe, 1,5 ml til sau og 2,5 ml til gris. Kroppsvekt bestemmes så nøyaktig som mulig for å unngå over- og underdosering. Til grisunger <16 kg bør 1 ml-sprøyter brukes.

Overdosering/Forgiftning

Storfe: Opptil 25 ganger anbefalt dose gir ingen kliniske symptomer. Sau og gris: Opptil 10 ganger anbefalt dose gir ingen kliniske symptomer.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe og sau: Ikke godkjent til lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: Storfe og sau: 70 dager. Gris: 77 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <30°C. Beskyttes mot sollys. Holdbar i 28 dager etter anbrudd.

Andre opplysninger 

Proppen på hetteglasset skal ikke perforeres >20 ganger.

 

Pakninger og SPC

Dectomax, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml storfe, sau og gris 200 ml (hettegl.) 388877 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.08.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.06.2016