Comforion vet.

Orion


Antiflogistikum.

QM01A E03 (Ketoprofen)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til hest, storfe og gris: 1 ml inneh.: Ketoprofen 100 mg, arginin, benzylalkohol, sitronsyremonohydrat, sterilt vann til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt.
Virkningsmekanisme: Inhiberer cyklooksygenase og lipooksygenase. Forhindrer i tillegg dannelsen av bradykinin samt stabiliserer lysosomenes cellemembran og dermed frigjøring av vevsødeleggende lysosomale enzymer.
Absorpsjon: Hurtig, maks. plasmakonsentrasjon 30 minutter etter i.m. injeksjon hos storfe og gris.
Halveringstid: Ca. 1 time hos hest, ca. 2,5 timer hos storfe og 2-3 timer hos gris.
Utskillelse: 90% i urin, primært som metabolitter.

Indikasjoner 

Hest: Antiinflammatorisk og analgetisk behandling av lidelser i muskler og skjelett. Behandling av visceral smerte ved kolikk. Storfe: Antiinflammatorisk og analgetisk behandling av jurlidelser, reduksjon av feber ved respirasjonslidelser, i kombinasjon med antibiotika. Gris: Reduksjon av feber ved lidelser i luftveiene, støttebehandling av post partum dysgalactiae-syndromet, PDS (MMA-syndromet), i kombinasjon med antibiotika.

Kontraindikasjoner 

Svært nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunksjon, gastrointestinale ulcus, kraftige blødninger eller bloddyskrasi, kjent overfølsomhet for ketoprofen eller hjelpestoffene.

Bivirkninger

Gjentatte i.m. injeksjoner kan gi forbigående mild irritasjon. Gastrointestinal irritasjon, ulcerasjon eller nyreintoleranse kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kolikk hos hest kan dosen gjentas, men kun etter ny grundig klinisk undersøkelse. Skal ikke brukes til føll <15 dager. Økt risiko ved bruk til dyr <6 uker eller svært gamle dyr. Brukes med forsiktighet til dehydrerte og hypotensive dyr. Unngå intraarteriell injeksjon. Bør ikke blandes med andre legemidler i samme sprøyte.

Interaksjoner 

Andre NSAIDs skal ikke brukes samtidig eller innenfor et tidsrom på 24 timer. Samtidig bruk av diuretika, antikoagulantia eller nefrotoksiske midler skal unngås. Drektighet/Laktasjon: Kan brukes til drektige kyr. Brukes til drektige hopper og purker kun etter vurdering av nytte/risiko.

Dosering 

1 injeksjon pr. døgn i opp til 3 døgn av følgende doser: Hest: 2,2 mg ketoprofen pr. kg kroppsvekt, tilsv. 11 ml pr. 500 kg, gis i.v. Storfe: 3 mg ketoprofen pr. kg kroppsvekt, tilsv. 3 ml pr. 100 kg, gis i.v. eller dypt i.m. Gris: 3 mg ketoprofen pr. kg kroppsvekt, tilsv. 3 ml pr. 100 kg, gis dypt i.m.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: 4 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Beskyttes mot frost. Oppbevares i ytteremballasjen. Brukes innen 10 dager etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Comforion vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
100 mg/mlhest, storfe og gris100 ml (hettegl.)013148C
10 × 100 ml (hettegl.)020717C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.08.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.06.2012