Canigen CHPPi

Virbac


Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.

QI07A D04 (Adenovirusvaksine, Parainfluensavirusvaksine, Parvovirusvaksine, Valpesykevirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Lederle, 103-104,9 CCID50, adenovirus type 2 (CAV2), levende svekket stamme Manhattan, 104-106 CCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme CPV780916, 105-106,8 CCID50 og parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Manhattan, 105-106,9 CCID50, gelatin, kaliumhydroksid, laktosemonohydrat, glutaminsyre, kaliumdihydrogenfosfat, dikaliumfosfat, vann til injeksjonsvæsker, natriumklorid, dinatriumfosfat. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet overfor valpesykevirus (CDV), smittsomt hepatittvirus (CAV1), hundens adenovirus (CAV2), hundeparvovirus (CPV) og hundens parainfluensavirus (CPiV).

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder fra 8 ukers alder for å forebygge mortalitet og kliniske symptomer på sykdom forårsaket av CDV; forebygge mortalitet og kliniske symptomer forårsaket av hundens CAV1; forebygge mortalitet og kliniske symptomer samt redusere virusutskillelse forårsaket av CPV (vist i smittestudier utført med en CPV-2c-stamme) og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av parainfluensavirus og CAV2. Begynnende immunitet etter grunnvaksinering for CDV, CAV2 og CPV er 3 uker og 4 uker for CPiV og CAV1. Varighet av immunitet etter grunnvaksinasjon: 1 år. Varighet av immunitet etter en boosterdose gitt 1 år etter grunnvaksinasjon: 3 år for CDV, CAV1, CAV2 og CPV, og 1 år for CPiV.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Moderat lokal reaksjon (kan være en hevelse (≤4 cm) eller lett og diffust lokalt ødem). Forbigående slapphet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Moderat lokal reaksjon med smerte eller kløe som går over i løpet av 1-2 uker. Feber eller forstyrrelser i fordøyelsen slik som nedsatt appetitt, diaré eller oppkast. Svært sjeldne (<1/10 000): Overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi, hudreaksjoner som ødem/hevelse, erytem, kløe).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved allergisk eller anafylaktisk reaksjon, skal adekvat symptomatisk behandling iverksettes. Vaksiner bare friske dyr. Etter vaksinering kan de levende vaksinestammene (CAV2, CPV) spres til uvaksinerte dyr, men fremkaller ikke sykdom hos disse. Maternale antistoffer (hos valper fra vaksinerte tisper) kan i noen tilfeller interferere med vaksineringen. Vaksineringen bør tilpasses dette. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ved allergisk eller anafylaktisk reaksjon, skal adekvat symptomatisk behandling iverksettes. Ingen tilgjengelig informasjon om sikkerhet og effekt når vaksinen brukes sammen med andre preparater. En avgjørelse om å bruke vaksinen før eller etter ev. andre preparater må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

En dose (1 ml) administreres iht. følgende vaksinasjonsplan: Grunnvaksinasjon: 1. dose gis fra 8 ukers alder og 2. dose 3-4 uker senere. Maternale antistoffer kan i noen tilfeller ha innvirkning på immunresponsen etter vaksinasjonen. I slike tilfeller anbefales en 3. injeksjon fra 15 ukers alder. Revaksinasjon: 1 enkelt boosterdose skal gis 1 år etter grunnvaksinasjon og deretter med intervaller på opptil 3 år. Årlig revaksinering er nødvendig for CPiV. Tilberedning/Håndtering: Bruk aseptisk prosedyre. Lyofilisatet skal rekonstitueres med væsken, rist deretter forsiktig og administrer umiddelbart. Rekonstituert vaksine er lett rosa. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c.

Overdosering/Forgiftning

Administrering med 10 × dosen på ett enkelt injeksjonssted førte ikke til andre reaksjoner enn de nevnt under Bivirkninger, med unntak av økt varighet på de lokale reaksjonene (opptil 26 dager).

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: Bruk umiddelbart.

 

Pakninger

Canigen CHPPi, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 10 sett (hettegl.) 087782 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Canigen CHPPi LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.04.2021


Sist endret: 14.07.2021