Ansatte

Cand. pharm. Bente Cecilie By Jansen
Administrerende direktør/redaktør
Telefon: 23 16 15 54/41 60 59 96
E-post: bente.jansen@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om kurs/opplæring og ved generelle spørsmål.

Siv. ingeniør Ole-Kristian Setnes
IT-sjef
Telefon: 23 16 15 56/91 12 88 61
E-post: ole.kristian.setnes@felleskatalogen.no
Kontaktes ved tekniske spørsmål.

Master i farmasi Lene Cecilie Poulsen
Redaksjonell rådgiver
Telefon: 23 16 15 55
E-post: lenececilie.poulsen@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om mobilapplikasjoner.

Master i farmasi Eivind Kobbevik
Redaksjonell rådgiver
Telefon: 23 16 15 52
E-post: eivind.kobbevik@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om pakningsvedlegg.

Cand. pharm. Astrid Velure
Redaksjonell rådgiver
Telefon: 23 16 15 77
E-post: astrid.velure@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om Veterinærkatalogen.

Cand. pharm. Elin Mathisen Haukås
Redaksjonell rådgiver
Telefon: 23 16 15 18
E-post: elin.haukaas@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte).

Master i farmasi Tomas Robert Eriksson
Prosjektmedarbeider bivirkninger
E-post: tomas.eriksson@felleskatalogen.no
Kontaktes ved spørsmål om bivirkningsprosjektet.

Farmasistudent Noura Fanadi
Redaksjonell assistent pakningsvedlegg
E-post: nourafa@felleskatalogen.no

Farmasistudent Pia Patricia Palm
Redaksjonell assistent pakningsvedlegg
E-post: piapa@felleskatalogen.no