Ansatte

Cand. pharm. Bente Cecilie By Jansen
Administrerende direktør/redaktør

Telefon: 23 16 15 54/41 60 59 96
E-post: bj@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om kurs/opplæring og ved generelle spørsmål.

Siv. ingeniør Ole-Kristian Setnes
It-ansvarlig

Telefon: 23 16 15 56/91 12 88 61
E-post: oks@lmi.no
Kontaktes ved tekniske spørsmål.

Master i farmasi Lene Cecilie Poulsen
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 55
E-post: lcp@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om mobilapplikasjoner.

Master i farmasi Eivind Kobbevik
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 52
E-post: ek@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om pakningsvedlegg.

Cand. pharm. Astrid Velure
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 77
E-post: av@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om Veterinærkatalogen.

Cand. pharm. Elin Mathisen Haukås
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 18
E-post: emh@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte).

Master i farmasi Kristine Eek
Prosjektmedarbeider

E-post: Kristine.Eek@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om bivirkningsstrukturering/bivirkningssøk.

Master i farmasi Tomas Robert Eriksson
Redaksjonell assistent

E-post: Tomas.RobertEriksson@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om pakningsvedlegg.