Ansatte

Cand. pharm. Bente Cecilie By Jansen

Cand. pharm. Bente Cecilie By Jansen
Administrerende direktør/redaktør

Telefon: 23 16 15 54/41 60 59 96
E-post: bj@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om Forgiftningskapitlet, Identifikasjonssøk, Tekst-til- tale og ved generelle spørsmål om Felleskatalogen.

Siv. ingeniør Ole-Kristian Setnes

Siv. ingeniør Ole-Kristian Setnes
It-ansvarlig

Telefon: 23 16 15 56/91 12 88 61
E-post: oks@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om webserviser, nedlastbarweb, Felleskatalogen i Norsk Helsenett, integrering i EPJ-systemer og andre tekniske spørsmål.

Master i farmasi Lene Cecilie Poulsen

Master i farmasi Lene Cecilie Poulsen
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 55
E-post: lcp@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om interaksjonsanalyse og Felleskatalogen for smarttelefoner.

Master i farmasi Eivind Kobbevik

Master i farmasi Eivind Kobbevik
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 52
E-post: ek@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om pakningsvedlegg.

Cand. pharm. Astrid Velure

Cand. pharm. Astrid Velure
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 77
E-post: av@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om Veterinærkatalogen, Formelregister og ATC-register.

Cand. pharm. Elin Mathisen Haukås

Cand. pharm. Elin Mathisen Haukås
Redaksjonell rådgiver

Telefon: 23 16 15 18
E-post: emh@lmi.no
Kontaktes ved spørsmål om refusjon og forskrifter.