ALPHA JECT micro 1 PD

PHARMAQ
INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,05 ml) inneh.: Formaldehydinaktivert kultur av Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme AL V405, RPSend ≥80%, flytende parafin, sorbitanoleat, polysorbat 80, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert virusvaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer utvikling av aktiv immunitet mot pankreassykdom (PD). Immunitet er vist fra 516 døgngrader. Varighet av immunitet er minst 12 måneder. Ved kliniske utbrudd av PD i felt er det dokumentert redusert dødelighet inntil 15 måneder etter vaksinering.

Indikasjoner 

Atlantisk laks: Aktiv immunisering mot SPDV for å redusere dødelighet, lesjoner i hjerte og pankreas, samt for å redusere hemming av tilvekst forårsaket av PD.

Bivirkninger

Svært vanlige (1/10): Melanisering og vaksinerester i bukhulen, milde sammenvoksninger (Speilberg score 1-2). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Moderate sammenvoksninger (Speilberg score 3). Svært sjeldne (<1/10 000): Alvorlige sammenvoksninger (Speilberg score ≥4). Spinale deformiteter av «korssting-type» er vanlig forekommende etter vaksinasjon, primært hos fisk som er satt i sjø om høsten (S0-generasjon). Denne type deformiteter antas å ha multifaktorielle årsaker, og knyttes også til vaksinens PD-komponent. En direkte årsakssammenheng er imidlertid ikke vist.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fisk med kliniske symptomer på sykdom skal ikke vaksineres. Vaksinering bør helst skje ved vanntemperaturer ≤15°C. Vaksinering ved vanntemperaturer <1°C eller >18°C er ikke anbefalt. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forhåndsregler for personer som administrerer preparatet: Se pakningsvedlegget. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan brukes sammen med Pharmaqs multivalente oljebaserte vaksiner som inneholder følgende antigener: Aeromonas salmonicida, Listonella anguillarum serotype O1 og O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa og infeksiøs pankreasnekrose virus (IPNV). Vaksinene gis ved intraperitoneal injeksjon på bedøvet fisk, enten samtidig (1 injeksjon) eller etter hverandre (2 injeksjoner). Ingen informasjon tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Vaksinasjon av stamfisk er ikke anbefalt, og skal bare gjøres i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog.

Dosering 

1 dose à 0,05 ml pr. fisk med en minimumsvekt på 28 g. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen tempereres langsomt til 15-20°C i romtemperatur og blandes godt før bruk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Vaksinen skal injiseres intraperitonealt i midtlinjen, ca. én bukfinnelengde foran basis av bukfinnen. Fisk skal bedøves før vaksinering. Det anbefales å faste fisken i minst 48 timer før vaksinering.

Overdosering/Forgiftning

Ingen unormale reaksjoner eller dødelighet er sett etter administrering av dobbel dose.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av vaksinepose: 10 timer.

 

Pakninger

ALPHA JECT micro 1 PD, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 250 ml (pose) 034490 C
500 ml (pose) 034501 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA JECT micro 1 PD INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.08.2021


Sist endret: 14.09.2021