Valsartan Krka

KRKA


Angiotensin II-reseptorantagonist.

C09C A03 (Valsartan)TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg, 80 mg, 160 mg og 320 mg: Hver tablett inneh.: Valsartan 40 mg, resp. 80 mg, 160 mg og 320 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 80 mg, 160 mg og 320 mg: Rødt jernoksid (E 172). 40 mg, 160 mg og 320 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Alle styrker: Behandling av hypertensjon hos barn og ungdom 6-18 år. 80 mg, 160 mg og 320 mg: Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. 40 mg, 80 mg og 160 mg: Behandling av klinisk stabile, voksne pasienter med symptomatisk hjertesvikt eller asymptomatisk venstreventrikulær systolisk dysfunksjon etter et nylig (12 timer-10 dager) hjerteinfarkt. Behandling av symptomatisk hjertesvikt hos voksne når ACE-hemmere ikke tolereres, eller som tilleggsbehandling til ACE-hemmere når betablokkere ikke tolereres og mineralkortikoid-reseptorantagonister ikke kan brukes.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Bør tas med vann. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Diovan «Novartis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Valsartan Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
40 mg 28 stk. (blister)
135039
Blå resept
Byttegruppe
84,50 (trinnpris 84,50) C
80 mg 98 stk. (blister)
135062
Blå resept
Byttegruppe
219,30 (trinnpris 219,30) C
160 mg 98 stk. (blister)
135084
Blå resept
Byttegruppe
275,70 (trinnpris 275,70) C
320 mg 98 stk. (blister)
094356
Blå resept
Byttegruppe
341,80 (trinnpris 341,80) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.05.2018