Rosuvastatin Glenmark

Glenmark


HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A07 (Rosuvastatin)TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg: Hver tablett inneh.: Rosuvastatinkalsium tilsv. rosuvastatin 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg og 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn fra 6 år med primær hyperkolesterolemi (type IIa, inkl. heterozygot familiær hyperkolesterolemi) eller kombinert dyslipidemi (type IIb) som tillegg til diett når effekten av diett og annen ikke-farmakologisk behandling (f.eks. mosjon, vektreduksjon) er utilstrekkelig. Ved heterozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling ikke er egnet. Profylakse mot alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter som antas å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som supplement til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas når som helst på dagen. Tas med eller uten mat.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Crestor «AstraZeneca»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rosuvastatin Glenmark, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg 100 stk. (boks)
521370
Blå resept
Byttegruppe
308,40 C
10 mg 100 stk. (boks)
197261
Blå resept
Byttegruppe
308,40 (trinnpris 278,50) C
20 mg 100 stk. (boks)
545347
Blå resept
Byttegruppe
358,00 (trinnpris 358,00) C
40 mg 100 stk. (boks)
541487
Blå resept
Byttegruppe
679,70 (trinnpris 553,20) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.10.2019