C10A A07_1 Rosuvastatin

Refusjonsberettiget bruk:

Familiær hyperkolesterolemi

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T93Hyperkolesterolemi189
ICDVilkårnr.
E78.0Ren hyperkolesterolemi189
Vilkår:
189

Alle pasienter med behov for medikamentell lipidsenkende behandling skal bruke simvastatin eller atorvastatin med mindre andre refusjonsberettigede lipidsenkende legemidler må brukes av tungtveiende medisinske grunner. Dette må i så fall begrunnes i journalen.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)