Ropinirol Krka

KRKA


Antiparkinsonmiddel.

N04B C04 (Ropinirol)DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 2 mg, 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Ropinirolhydroklorid tilsv. ropinirol 2 mg, resp. 4 mg og 8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 4 mg og 8 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av Parkinsons sykdom under følgende betingelser: Oppstartsbehandling som monoterapi, med hensikt å utsette behandling med levodopa. I kombinasjon med levodopa etter hvert som sykdommen utvikler seg, når effekten av levodopa blir mindre eller inkonsekvent og det oppstår fluktuasjoner i den terapeutiske virkningen («slutt på dose»- eller «on-off»-fluktuasjoner).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas 1 gang daglig. Bør tas på samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Requip Depot «GlaxoSmithKline»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ropinirol Krka, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg 84 stk. (blister)
579635
Blå resept
Byttegruppe
470,30 (trinnpris 424,70) C
4 mg 84 stk. (blister)
545455
Blå resept
Byttegruppe
720,80 (trinnpris 720,80) C
8 mg 84 stk. (blister)
135262
Blå resept
Byttegruppe
1164,20 (trinnpris 1164,20) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.06.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.02.2013