N04B C04_1 Ropinirol

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av Parkinsons sykdom enten alene eller i kombinasjon med levodopa og dekarboksylasehemmer hos pasienter som ikke kan stabiliseres med levodopa og dekarboksylasehemmer, spesielt pasienter med “on-off”-fluktuasjoner.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsons sykdom-
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)