Methylprednisolone Orion

Orion
TABLETTER 4 mg og 16 mg: Hver tablett inneh.: Metylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg, laktosemonohydrat 70 mg, resp. 131 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

For tilstander som krever systemisk glukokortikoidbehandling, spesielt autoimmune sykdommer: Inflammatoriske og systemiske revmatiske sykdommer (f.eks. revmatoid artritt, juvenil kronisk artritt, Bekhterevs sykdom), kollagene sykdommer (f.eks. systemisk lupus erythematosus, systemisk dermatomyositt), allergiske tilstander (f.eks. overfølsomhet overfor legemidler, serumsykdom, allergisk kontaktdermatitt, anafylaktisk sjokk, astma), lungesykdom (f.eks. pulmonal sarkoidose), reduksjon av trykk i hjernen (f.eks. hjerneødem assosiert med svulster), avstøtningsreaksjon etter transplantasjon, enkelte hudsykdommer (f.eks. pemfigus vulgaris), hematologiske sykdommer (f.eks. idiopatisk trombocytopenisk purpura, autoimmun hemolytisk anemi), neoplastiske sykdommer (f.eks. leukemi, malignt lymfom), leversykdommer (f.eks. autoimmun hepatitt), nevrologiske sykdommer (f.eks. multippel sklerose, myasthenia gravis), øyesykdommer (f.eks. uveitt, optikusnevritt), nyresykdommer (f.eks. glomerulonefritt), samt gastrointestinale sykdommer (f.eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan deles (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Medrol «Pfizer»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Methylprednisolone Orion, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg100 stk. (boks)
536422
Blå resept
Byttegruppe
189,40C
16 mg50 stk. (boks)
109119
Blå resept
Byttegruppe
234,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.11.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2019