Meropenem SUN

SUN Pharma


Antibiotikum.

J01D H02 (Meropenem)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg og 1 g: Hvert hetteglass inneh.: Meropenemtrihydrat tilsv. vannfritt meropenem 500 mg, resp. 1 g, natriumkarbonat (vannfritt).


Indikasjoner

Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn >3 måneder: Alvorlig pneumoni, inkl. sykehus- og ventilatorassosiert pneumoni. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose. Kompliserte urinveisinfeksjoner. Kompliserte intraabdominale infeksjoner. Intra- og postpartum-infeksjoner. Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev. Akutt bakteriell meningitt. Behandling av pasienter med bakteriemi som oppstår i sammenheng med, eller er mistenkt å ha en sammenheng med noen av infeksjonene listet opp ovenfor. Behandling av pasienter med febril nøytropeni som mistenkes å ha opphav i en bakterieinfeksjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende riktig bruk av antibakterielle midler.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter rekonstituering: Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses. Rekonstituert oppløsning til i.v. injeksjon/infusjon skal brukes umiddelbart. Tid fra start av rekonstituering til avsluttet injeksjon/infusjon skal være ≤1 time.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Meropenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Meropenem SUN, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg10 stk. (hettegl.)
191696
Blå resept
Byttegruppe
1037,10C
1 g10 stk. (hettegl.)
139031
Blå resept
Byttegruppe
1885,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.09.2019