Letrozol Accord

Accord


Aromatasehemmer.

L02B G04 (Letrozol)TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv invasiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. Førstelinjebehandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. Behandling av avansert brystkreft med tilbakefall eller sykdomsprogresjon hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal endokrin status etter tidligere behandling med antiøstrogener. Neo-adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv, HER-2 negativ brystkreft, der kjemoterapi ikke er egnet og umiddelbar kirurgi ikke er indisert. Effekt er ikke vist hos pasienter med hormonreseptor-negativ brystkreft.

Dosering

Se SPC
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann eller annen væske.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Femar «Novartis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Letrozol Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2,5 mg 30 stk. (blister)
188685
Blå resept
Byttegruppe
526,50 (trinnpris 374,00) C
100 stk. (blister)
130688
Blå resept
Byttegruppe
1670,30 (trinnpris 1099,50) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.08.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.10.2019