Ezetimib/Simvastatin Krka

KRKA


Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10B A02 (Ezetimib, Simvastatin)TABLETTER 10 mg/20 mg og 10 mg/40 mg: Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, simvastatin 20 mg resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg/20 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Forebygging av kardiovaskulære hendelser: Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og tidligere akutt koronarsyndrom (ACS), som fra tidligere er eller ikke er behandlet med et statin. Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer der bruk av et kombinasjonspreparat anses hensiktsmessig hos pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med statin alene eller som allerede behandles med statin og ezetimib. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferese).

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice skal unngås. Tablettene bør ikke deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Inegy «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ezetimib/Simvastatin Krka, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/20 mg 100 stk. (blister)
446639
Blå resept
Byttegruppe
1143,00 (trinnpris 670,90) C
10 mg/40 mg 100 stk. (blister)
418714
Blå resept
Byttegruppe
1404,30 (trinnpris 694,80) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.04.2019