C10B A02_1 Simvastatin og ezetimib

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkolesterolemi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med primær hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi som ikke er hensiktsmessig kontrollert med statin alene. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)212
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
ICDVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)212
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
Vilkår:
212

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert hjertekarsykdom når ezetimib brukes som tillegg til statiner hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kolesterolreduksjon ved behandling med statiner i maksimalt tolererbare doser.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)