Condyline

2care4


Antiviralt middel.

D06B B04 (Podofyllotoksin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

LINIMENT, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Podofyllotoksin 5 mg, melkesyre, natriumlaktat, etanol.


Indikasjoner

Veneriske vorter.

Dosering

Pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opptil 5 uker. Maks. enkeltdose bør ikke overskride 0,5 ml ved hjemmebehandling, og hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Kontraindisert.
Administrering Det pensles bare så mye på at vortene akkurat dekkes. Plastspatler eller bomullspinner medfølger. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1-2 minutter. Etter påføring bør linimentet tørke godt for å unngå intertrigo.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Skal ikke brukes til barn <12 år. Behandling av åpne sår etter kirurgisk inngrep.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved behandling av ulcererende og blødende vorter. Skal ikke komme i kontakt med øynene. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående skylles grundig med vann. Påføring over større arealer av slimhinnen kan gi generell reaksjon og skal unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Kontraindisert. Podofyllotoksin hemmer celledeling og skal derfor ikke brukes under graviditet eller amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Nevrotoksiske bivirkninger kan forekomme etter meget store doser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Påføring over større arealer kan gi generell uønsket reaksjon.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAntimitotisk substans som isoleres fra podofyllinekstrakt.
VirkningsmekanismeHemmer celledelingen i metafasen (mitosehemmende).
AbsorpsjonAbsorberes fra hud og slimhinner og kan gi systemisk effekt.
Halveringstid1-41/2 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

 

Pakninger, priser og refusjon

Condyline, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg/ml 3,5 ml
531438
- 310,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Condyline LINIMENT, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.05.2015


Sist endret: 08.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)