Carboplatin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Cytostatikum.

L01X A02 (Karboplatin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Karboplatin 10 mg, vann til injeksjonsvæsker. pH 5-7. Osmolalitet: 200-300 mosmol/kg.


Indikasjoner

Behandling av avansert ovariekarsinom av epitelial opprinnelse som førstelinjebehandling, eller som andrelinjebehandling hvis annen behandling har mislyktes. Behandling av småcellet lungekarsinom.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Carboplatin Accord «Accord»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Carboplatin Fresenius Kabi, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 5 ml (hettegl.)
427801
-
Byttegruppe
343,40 C
15 ml (hettegl.)
179942
-
Byttegruppe
957,80 C
45 ml (hettegl.)
374213
-
Byttegruppe
2800,90 C
60 ml (hettegl.)
507662
-
Byttegruppe
3722,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2019