ATC-register


C09D A
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB) og diuretika
C09D A01
Losartan og diuretika
Cozaar Comp MSD tabl. (+ hydroklortiazid)
Cozaar Comp Orifarm tabl. (+ hydroklortiazid)
Cozaar Comp Forte MSD tabl. (+ hydroklortiazid)
Cozaar Comp Forte Orifarm tabl. (+ hydroklortiazid)
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka KRKA tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D A02
Eprosartan og diuretika
Teveten Comp Mylan Healthcare Norge AS tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D A03
Valsartan og diuretika
Diovan Comp Novartis tabl. (+ hydroklortiazid)
Diovan Comp Orifarm tabl. (+ hydroklortiazid)
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka KRKA tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D A04
Irbesartan og diuretika
CoAprovel sanofi-aventis tabl. (+ hydroklortiazid)
Ifirmacombi KRKA tabl. (+ hydroklortiazid)
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz Sandoz tabl. (+ hydroklortiazid)
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D A06
Kandesartan og diuretika
Atacand Plus Cheplapharm tabl. (+ hydroklortiazid)
Atacand Plus Orifarm tabl. (+ hydroklortiazid)
Atacand Plus Mite Cheplapharm tabl. (+ hydroklortiazid)
Candemox Comp Sandoz tabl. (+ hydroklortiazid)
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka KRKA tabl. (+ hydroklortiazid)
Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion Orion tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D A07
Telmisartan og diuretika
Actelsar HCT Actavis tabl. (+ hydroklortiazid)
MicardisPlus 2care4 tabl. (+ hydroklortiazid)
MicardisPlus Boehringer Ingelheim tabl. (+ hydroklortiazid)
MicardisPlus Orifarm tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D A08
Olmesartanmedoksomil og diuretika
Olmetec Comp 2care4 tabl. (+ hydroklortiazid)
Olmetec Comp Daiichi Sankyo tabl. (+ hydroklortiazid)
C09D B
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB) og kalsiumantagonister
C09D B01
Valsartan og amlodipin
Bevacomb Actavis tabl.
Exforge Novartis tabl.
Exforge Orifarm tabl.
C09D B02
Olmesartanmedoksomil og amlodipin
Sevikar Daiichi Sankyo tabl.
C09D X
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), andre kombinasjoner
C09D X01
Valsartan, amlodipin og hydroklortiazid
Exforge HCT Novartis tabl.
C09D X04
Valsartan og sakubitril
Entresto Novartis tabl.