Nyheter

17.03.2016: Merking av preparater som inngår i H-reseptordningen Les mer


02.03.2016: Felleskatalogen 2016 er klar til utsendelse! Les mer


02.03.2016: Felleskatalogen starter utfasing av papirkatalogen fra 2017 Les mer


27.01.2016: Miljømerking av legemidler Les mer


17.12.2015: Endret utskriftsinnstillinger for pakningsvedlegg Les mer


Se flere nyheter

Nye Felleskatalogtekster

29.04.2016: Velphoro «Vifor Fresenius Medical Care» tyggetabl. FK-tekst


14.04.2016: Diprasorin «Orion» kaps. FK-tekst


14.04.2016: Imlygic «Amgen» inj. FK-tekst


14.04.2016: Altermol «Alternova» tabl. FK-tekst


07.04.2016: Hepatect «Biotest Pharma» inf. FK-tekst


Se flere nye Felleskatalogtekster