Substansregister

Substans: Darbepoetin alfa


ATC-koder: B03X A02


Preparater som inneholder denne substansen:

Aranesp «Amgen» inj.