Vardenafil Krka

KRKA


Middel mot erektil dysfunksjon.

G04B E09 (Vardenafil)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Vardenafilhydrokloridtrihydrat tilsv. vardenafil 10 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av erektil dysfunksjon hos menn. Erektil dysfunksjon er manglende evne til å oppnå eller opprettholde en penil ereksjon tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas med eller uten mat. Innsettende virkning kan forsinkes tatt sammen med fettrikt måltid. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice bør unngås, da plasmanivået av vardenafil kan øke.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Levitra «Bayer AG»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vardenafil Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 4 stk. (blister)
114701
-
Byttegruppe
247,80 (trinnpris 98,90) C
12 stk. (blister)
575299
-
Byttegruppe
670,80 (trinnpris 224,30) C
20 mg 4 stk. (blister)
390634
-
Byttegruppe
424,40 (trinnpris 161,40) C
12 stk. (blister)
079246
-
Byttegruppe
1200,80 (trinnpris 411,80) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.11.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.03.2017