Bredspektret antibiotikum.

J01A A07 (Tetrasyklin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Tetrasyklinhydroklorid 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og actinomyceter. Alvorlige tilfeller av rosacea og acne vulgaris der annen terapi ikke har ført frem.

Dosering

Voksne
2 tabletter 2 ganger i døgnet med 12 timers mellomrom eller 1 tablett 4 ganger i døgnet. I alvorlige tilfeller kan dosen dobles. Langtidsbehandling av rosacea og acne vulgaris: 1-2 tabletter i døgnet.
Barn
10 mg/kg 2 ganger i døgnet (se Forsiktighetsregler).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Kontraindisert.
Administrering Skal ikke tas samtidig med melk, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. Svelges hele med rikelig drikke. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt lever-/nyrefunksjon. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Kan pga. sin affinitet til kalsium i voksende benvev, tenner og tannanlegg gi irreversible forandringer i emalje og tannsubstans, og reversible forandringer av benvev. Effekten er størst hos barn <12 år, hvor preparatet bare må brukes unntaksvis og på klare indikasjoner. Pga. risiko for svak nevromuskulær blokade, bør forsiktighet utvises ved myasthenia gravis. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. mulighet for økt fotosensibilitet. Etseskader i øsofagus kan forekomme. Risikoen reduseres hvis tablettene tas med rikelig drikke (ikke melk). Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Det bør gå minst 3 timer mellom inntak av tetrasyklin og peroralt jern, kalsium eller sink. Kombinasjon med antacida eller didanosintabletter bør unngås. Ved langtidsbehandling med tetrasykliner er det vist hemming av protrombinaktiviteten. Reduksjon av antikoagulantiadosen kan være nødvendig. Samtidig bruk av diuretika øker risiko for tetrasyklinutløst ureastigning. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Forårsaker irreversible tannskader og kan inkorporeres i benvev hos fosteret. Gravide er særlig følsomme for tetrasyklinindusert leverskade ved høye doser. Mulig økning av mindre misdannelser (inguinalbrokk, hypospadi) ved bruk i 1. trimester. Dyrestudier viser ikke entydige resultater angående teratogenisitet.
AmmingGår over i morsmelk. Forholdet melk:plasma er 0,25-1,5. Teoretisk risiko for påvirkning av tenner og ben hos barnet. Tetrasykliner er ikke påvist i barnets serum. Risiko for påvirkning av barnets munn- og tarmflora kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Relativt lav akutt toksisitet.
SymptomerKvalme, oppkast, diaré.
BehandlingVentrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese.
AbsorpsjonOptimalt 77%. Terapeutisk serumkonsentrasjon (1 μg/ml) nås innen 1 time. Cmax (3,5 μg/ml) nås etter ca. 3-4 timer ved enkeltdose 500 mg (ev. 1,5-2 μg/ml etter 250 mg).
ProteinbindingCa. 30%.
FordelingVd: Ca. 1,5 liter/kg. Tetrasyklin fordeles til de fleste vev, og akkumuleres i lever, milt, benmarg, ben, tannben og i emaljen til tannanlegg.
HalveringstidCa. 10 timer (etter enkeltdose). Clearance: 1,67 ml/minutt/kg.
MetabolismeI liten grad.
UtskillelseVia urin og feces. I løpet av 24 timer utskilles 60% i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tetracyclin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg 32 stk. (boks)
135228
Blå resept 70,60 C
100 stk. (boks)
157511
Blå resept 143,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Tetrasyklin
Legemidler: Tetracyclin tabletter
Indikasjon: Alvorlige tilfeller av acne vulgaris, annen spesifisert eller uspesifisert akne. Acne conglobata, acne varioliformis og keloid akne. Alvorlig rosacea. Purulent hidradenitt.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Tetracyclin TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.10.2020


Sist endret: 18.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)