IXIARO

Valneva


Virkestoff: Japansk encefalitt, inaktivert helvirusPakningsvedlegg