KAPSLER, myke 1000 mg: Hver kapsel inneh.: 1000 mg omega-3-syreetylestere 90, hvorav eikosapentaensyre (EPA)-etylester 460 mg og dokosaheksaensyre (DHA)-etylester 380 mg. Hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypertriglyseridemi: Endogen hypertriglyseridemi som et tillegg til diett når diett alene ikke gir tilstrekkelig respons: Type IV som monoterapi, type IIb/III i kombinasjon med statiner, når kontroll av triglyserider er utilstrekkelig. Alvorlig hypertriglyseridemi hos spesielt utsatte risikopasienter der responsen på diett er utilstrekkelig.

Dosering

Anbefalt initial dose er 2-4 kapsler daglig. Hvis responsen er utilstrekkelig kan dosen økes til 6 kapsler daglig. En daglig dose på ≥4 kapsler bør deles i 2 daglige doser.
Administrering: Svelges med et glass vann. Det anbefales at kapslene tas i forbindelse med mat for å unngå gastrointestinalt ubehag.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Soya- eller peanøttallergi (inneholder soyabønneolje).

Forsiktighetsregler

Lett forlenget blødningstid er observert ved høye doser (4-6 kapsler), og dette bør det tas hensyn til hos pasienter med høy risiko for økt blødning. Pasienter som behandles med antikoagulantia må monitoreres og dosen justeres hvis nødvendig. Ved større kirurgiske inngrep bør en pause i behandlingen vurderes. Farmakokinetikk er ikke undersøkt hos barn, pasienter med nyreinsuffisiens eller redusert leverfunksjon. En liten, men signifikant økning (innenfor normalverdier) av ASAT og ALAT er rapportert, uten økt risiko hos pasienter med leversvikt. ASAT- og ALAT-verdiene bør monitoreres hos pasienter med tegn til leverskade (særlig ved høy dosering, 4-6 kapsler). Forsiktighet hos pasienter med kjent intoleranse eller allergi mot fisk.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data for bruk under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling eller postnatal utvikling. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Det foreligger ingen data på utskillelse av omega-3-syreetylestere 90 i melk hos dyr eller mennesker. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Gastrointestinale plager (inkl. oppblåst mage, magesmerter, forstoppelse, diaré, dyspepsi, flatulens, raping, gastroøsofageal refluks, kvalme eller oppkast)
Mindre vanlige Gastrointestinal blødning
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Urticaria
Ukjent frekvens Kløe
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet
Kar
Mindre vanlige Hypotensjon
Lever/galle
Sjeldne Leverplager (inkl. økte transaminaser, økt ALAT og ASAT)
Luftveier
Mindre vanlige Epistakse
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyperglykemi, urinsyregikt
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Gastrointestinale plager (inkl. oppblåst mage, magesmerter, forstoppelse, diaré, dyspepsi, flatulens, raping, gastroøsofageal refluks, kvalme eller oppkast)
Mindre vanlige
Gastrointestinale Gastrointestinal blødning
Hud Utslett
Kar Hypotensjon
Luftveier Epistakse
Nevrologiske Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi, urinsyregikt
Sjeldne
Hud Urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Lever/galle Leverplager (inkl. økte transaminaser, økt ALAT og ASAT)
Ukjent frekvens
Hud Kløe

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesielle anbefalinger. Symptomatisk behandling tilrådes.

Egenskaper

Klassifisering: EPA og DHA er essensielle fettsyrer (omega-3-fettsyrer).
Virkningsmekanisme: Senker triglyseridnivåene ved å redusere syntesen av triglyserider og øke peroksisomal β-oksidasjon av fettsyrer i leveren. Gir fall i VLDL-kolesterol, og har også effekt på hemostasen og blodtrykket. Øker LDL-kolesterol hos noen pasienter med hypertriglyseridemi, og har også vist en ikke-konsistent økning i HDL-kolesterol. Gir fall i tromboksan A2-produksjon og en svak økning i blødningstid innenfor normale grenser. Ingen signifikant effekt er sett på koagulasjonsfaktorer.
Metabolisme: Under og etter absorpsjonen vil omega-3-fettsyrene umiddelbart bli metabolisert på forskjellige måter: Fettsyrene blir transportert til leveren for å inkorporeres i forskjellige klasser lipoproteiner og senere transporteres til perifere lipiddepoter. Fosfolipider av lipoproteiner kan bli byttet ut med cellemembran fosfolipider, og fettsyrene kan derved tjene som forløpere for forskjellige eikosanoider. Hoveddelen vil bli oksidert for å tilfredsstille energibehov.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Omacor, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1000 mg 98 stk. (boks)
371054
-
-
702,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.03.2020