Losartan Krka

KRKA


Angiotensin II-reseptorantagonist.

C09C A01 (Losartan)TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Losartankalium 12,5 mg, resp. 50 mg og 100 mg, tilsv. losartan 11,4 mg, resp. 45,8 mg og 91,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoffer: 12,5 mg: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171). 50 mg og 100 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne og hos barn og ungdom 6-18 år. Behandling av nyresykdom hos voksne med hypertensjon og diabetes mellitus type 2 med proteinuri ≥0,5 g/dag, som del av en antihypertensiv behandling. Behandling av kronisk hjertesvikt hos voksne når behandling med ACE-hemmere ikke anses hensiktsmessig pga. uforlikelighet, særlig hoste, eller kontraindikasjon. Pasienter med hjertesvikt som er stabilisert på en ACE-hemmer, bør ikke bytte til losartan. Pasientene bør ha venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon ≤40% og bør være klinisk stabile og behandles under etablert behandlingsregime for kronisk hjertesvikt. Reduksjon i risiko for slag hos voksne hypertensive pasienter med venstre ventrikkelhypertrofi dokumentert ved EKG.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann. Tabletter 50 mg: Har delestrek, men skal ikke deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Cozaar «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Losartan Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
12,5 mg 28 stk. (blister)
093987
Blå resept
Byttegruppe
94,30 (trinnpris 58,70) C
98 stk. (blister)
065308
-
Byttegruppe
239,50 C
50 mg 28 stk. (blister)
050015
Blå resept
Byttegruppe
99,30 (trinnpris 71,90) C
98 stk. (blister)
050469
Blå resept
Byttegruppe
257,10 (trinnpris 114,20) C
100 mg 98 stk. (blister)
094023
Blå resept
Byttegruppe
477,90 (trinnpris 147,80) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.02.2017