Losartan Krka

KRKA


Angiotensin II-reseptorantagonist.

C09C A01 (Losartan)TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Losartankalium 12,5 mg, resp. 50 mg og 100 mg, tilsv. losartan 11,4 mg, resp. 45,8 mg og 91,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoffer: 12,5 mg: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171). 50 mg og 100 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne og hos barn og ungdom 6-18 år. Behandling av nyresykdom hos voksne med hypertensjon og diabetes mellitus type 2 med proteinuri ≥0,5 g/dag, som del av en antihypertensiv behandling. Behandling av kronisk hjertesvikt hos voksne når behandling med ACE-hemmere ikke anses hensiktsmessig pga. uforlikelighet, særlig hoste, eller kontraindikasjon. Pasienter med hjertesvikt som er stabilisert på en ACE-hemmer, bør ikke bytte til losartan. Pasientene bør ha venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon ≤40% og bør være klinisk stabile og behandles under etablert behandlingsregime for kronisk hjertesvikt. Reduksjon i risiko for slag hos voksne hypertensive pasienter med venstre ventrikkelhypertrofi dokumentert ved EKG.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann. Tabletter 50 mg: Har delestrek, men skal ikke deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Cozaar «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Losartan Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5 mg28 stk. (blister)
093987
Blå resept
Byttegruppe
94,30 (trinnpris 58,70)C
98 stk. (blister)
065308
-
Byttegruppe
239,50C
50 mg28 stk. (blister)
050015
Blå resept
Byttegruppe
99,30 (trinnpris 71,90)C
98 stk. (blister)
050469
Blå resept
Byttegruppe
257,10 (trinnpris 114,20)C
100 mg98 stk. (blister)
094023
Blå resept
Byttegruppe
477,90 (trinnpris 147,80)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.02.2017