Livostin

McNeil


Lokalt antihistamin.

S01G X02 (Levokabastin)ØYEDRÅPER, suspensjon 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Levokabastinhydroklorid tilsv. levokabastin 0,5 mg, propylenglykol, vannfri dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg, dinatriumedetat 0,15 mg, sterilt vann. pH 6-8. 1 dråpe inneholder ca. 15 μg levokabastin.


Indikasjoner

Allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >6 år: Korttidsbehandling av øyeplager ved allergi.

Dosering

Voksne og barn: 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Kan økes til 4 ganger daglig ved behov. Behandlingen skal pågå så lenge det foreligger behov for symptomlindring.
Administrering: Okulær bruk. Flasken må ristes godt før hver bruk. Nødvendige forhåndsregler bør tas for å unngå kontaminering av flasken.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontaktlinser: Bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser pga. innhold av benzalkoniumklorid. Myke kontaktlinser bør fjernes før applisering og påsettes igjen etter minimum 15 minutter. Kan misfarge myke kontaktlinser. Bilkjøring og betjening av maskiner: Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner etter applikasjon, da bivirkninger som kan påvirke synet er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved graviditet er ikke klarlagt. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Selv om overgang til morsmelk er liten, anbefales det at forsiktighet utvises ved administrering til ammende pga. begrensede data.

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hjerte
Ukjent frekvensPalpitasjoner
Hud
Ukjent frekvensKontaktdermatitt, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet
Nevrologiske
VanligeHodepine
Øye
VanligeReaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. sviende følelse), tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte
Mindre vanligeØyelokksødem
Svært sjeldneKløe i øyet, reaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. rødhet)
Ukjent frekvensBlefaritt, konjunktivitt, okulær hyperemi, økt lakrimasjon, øyehevelse
FrekvensBivirkning
Vanlige
NevrologiskeHodepine
ØyeReaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. sviende følelse), tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte
Mindre vanlige
ØyeØyelokksødem
Svært sjeldne
ØyeKløe i øyet, reaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. rødhet)
Ukjent frekvens
HjertePalpitasjoner
HudKontaktdermatitt, urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet
ØyeBlefaritt, konjunktivitt, okulær hyperemi, økt lakrimasjon, øyehevelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ikke rapportert tilfeller av overdosering. Tretthet etter utilsiktet inntak av flaskeinnholdet kan ikke ekskluderes. Ved utilsiktet inntak skal pasienten rådes til å drikke mye for å påskynde renal eliminasjon.

Egenskaper

Klassifisering: Potent, hurtigvirkende og selektiv histamin H1-antagonist.
Virkningsmekanisme: Etter topikal applikasjon i øyet oppnås en rask og langvarig (flere timer) lindring av symptomene forbundet med allergisk konjunktivitt.
Absorpsjon: Absorberes langsomt og ufullstendig fra øyet. Etter applikasjon av en 15 µg dose i øyet absorberes ca. 6 µg. Cmax nås etter ca. 6 timer. Lineær og forutsigbar farmakokinetisk plasmaprofil.
Proteinbinding: Ca. 55%.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 39-70 timer. Moderat til alvorlig nyresvikt (ClCR 10-50 ml/minutt): Etter en enkelt peroral dose på 0,5 mg økte t1/2 fra 36 til 95 timer. Total eksponering for levokabastin uttrykt som AUC økte med 56%.
Metabolisme: Hovedsakelig ved glukuronidering.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin (ca. 70% av absorbert dose).

Oppbevaring og holdbarhet

Etter åpning bør innholdet brukes innen 1 måned.

Pakninger uten resept

Inntil 4 ml øyedråper er unntatt fra reseptplikt.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Livostin, ØYEDRÅPER, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml4 ml (flaske)
014290
Blå resept
Byttegruppe
*F
3 × 4 ml (flaske)
014308
Blå resept
Byttegruppe
250,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2016