Kloramfenikol

Takeda

Antibiotikum.

ATC-nr.: S01A A01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Kloramfenikol 5 mg, natriumborat, borsyre, sterilt vann.


ØYESALVE 10 mg/g: 1 g inneh.: Kloramfenikol 10 mg, flytende parafin, vaselin.


Indikasjoner

Øyedråper, øyesalve: Infeksiøse øyesykdommer hos voksne og barn, f.eks. konjunktivitt, keratitt. Profylaktisk etter fjerning av fremmedlegemer og ved korneaerosjon. Ved perforerende skader brukes øyedråper, ikke øyesalve. Øyesalve: Blefaritt. Lagoftalmus. Profylaktisk ved sveiseblink.

Dosering

Øyedråper: Voksne og barn: Før applisering fjernes puss fra øyet for å unngå inaktivering av kloramfenikol. 1-2 dråper i øyet hver 1.-2. time i 2-3 dager, senere hver 4.-6. time inntil 2 dager etter symptomfrihet.
Øyesalve: Voksne og barn: Litt salve i øyet eller på øyelokkranden 3-4 ganger daglig. Øyesalve har lengre virketid enn øyedråper, men tilslører synet. For å sikre effekt utover natten, kan øyesalve brukes om kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte pga. redusert eliminasjon som følge av umoden metabolisme og risiko for doserelaterte bivirkninger. Maks. behandlingsvarighet: 10-14 dager.
Administrering: Til bruk i øyet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Øyesalve: Perforerende sår pga. dårlig absorpsjon av fettstoffene i øyet.

Forsiktighetsregler

Bruk av kontaktlinser bør unngås ved infeksjon i øyet og under behandlingen. Bilkjøring/maskinbruk: Øyesalve kan gi sløret syn.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør kun brukes dersom behandling er absolutt nødvendig. Nyfødte har manglende evne til å konjugere og utskille kloramfenikol. Behandling av nyfødte har gitt opphav til grey baby-syndrom. Det er risiko for tilsvarende effekter hos nyfødte som har vært eksponert in utero i slutten av svangerskapet. Barn av gravide behandlet i 1. trimester har ikke vist økt forekomst av misdannelser. Systemisk eksponering ved bruk av øyedråper/øyesalve antas å være for lav til å gi grey baby-syndrom. Det er imidlertid ukjent hvorvidt benmargssuppresjon kan oppstå hos foster ved intrauterin eksponering.
Amming: Skal brukes med forsiktighet. Går over i morsmelk. Utskillelsen av kloramfenikol hos spedbarn er mye langsommere enn hos voksne.
Kloramfenikol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Langtidsbehandling kan påvirke normalflora og stimulere vekst av ikke-følsomme organismer.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensBloddyskrasi (inkl. aplastisk anemi, agranulocytose, pancytopeni, leukopeni, trombocytopeni)
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner (inkl. angioødemurticariadermatitt)
Nevrologiske
SjeldnePerifer nevropati
Øye
Mindre vanligeSuperinfeksjon
SjeldneOptikusnevritt
Ukjent frekvensKonjunktival hyperemi, øyeirritasjon, øyesmerte
Langtidsbehandling kan påvirke normalflora og stimulere vekst av ikke-følsomme organismer.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
ØyeSuperinfeksjon
Sjeldne
NevrologiskePerifer nevropati
ØyeOptikusnevritt
Ukjent frekvens
Blod/lymfeBloddyskrasi (inkl. aplastisk anemi, agranulocytose, pancytopeni, leukopeni, trombocytopeni)
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner (inkl. angioødemurticariadermatitt)
ØyeKonjunktival hyperemi, øyeirritasjon, øyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tilnærmet ingen forgiftningsrisiko ved akutt engangsinntak.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kloramfenikol J01B A01

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk effekt på grampositive og -negative bakterier, rickettsier og spiroketer. Resistensutvikling kan forekomme.
Virkningsmekanisme: Hemmer proteinsyntesen hos ømfintlige mikroorganismer.
Absorpsjon: God penetrasjonsevne gjennom kornea. Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet

Øyedråper: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 1 måned. Øyesalve: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares i romtemperatur <25°C i inntil 1 måned. Holdbarhet etter anbrudd: 4 uker.

Sist endret: 02.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Kloramfenikol, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml10 ml (flaske)
449033
SPC_ICONBlå resept
-
148,00C

Kloramfenikol, ØYESALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/g5 g (tube)
059295
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
151,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

lagoftalmus (åpentstående øye): Tilstand hvor øyet ikke kan lukkes.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

sveiseblink (fotoelektrisk konjunktivitt, aktinisk konjunktivitt, elektrisk oftalmi): Betennelse/skade på øyets hornhinne og slimhinne forårsaket av (ultrafiolett) stråling som dannes ved f.eks. sveising.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.