Irinotecan Accord

Accord


Cytostatikum.

L01C E02 (Irinotekan)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Irinotekanhydrokloridtrihydrat 20 mg tilsv. irinotekan 17,33 mg, sorbitol, melkesyre, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av pasienter med fremskreden kolorektalkreft: I kombinasjon med 5-FU og folinsyre hos pasienter uten forutgående kjemoterapi for fremskreden sykdom. Som enkeltmiddel hos pasienter der etablert behandlingskur med 5-FU har mislykkes. I kombinasjon med cetuksimab for behandling av pasienter med metastaserende kolorektalkreft som uttrykker epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR), KRAS villtype metastaserende kolorektalkreft, som ikke har fått behandling mot metastaserende sykdom eller hvor cytotoksisk behandling med irinotekan har mislykkes. I kombinasjon med 5-FU folinsyre og bevacizumab som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk karsinom i kolon eller rektum. I kombinasjon med kapecitabin med eller uten bevacizumab som førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk kolorektalt karsinom.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Irinotecan Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Irinotecan Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 2 ml (hettegl.)
530426
-
Byttegruppe
764,10 C
5 ml (hettegl.)
380487
-
Byttegruppe
1837,40 C
15 ml (hettegl.)
178347
-
Byttegruppe
5439,70 C
25 ml (hettegl.)
445169
-
Byttegruppe
9042,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.04.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.10.2020