Antirefluksmiddel og antacidum.

A02B X13 (Alginsyre)MIKSTUR, suspensjon: 1 ml inneh.: Natriumalginat 50 mg, natriumhydrogenkarbonat 26,7 mg, kalsiumkarbonat 16 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg, kalsiumkarbonat 80 mg, aspartam (E 951) 3,75 mg, mannitol (E 421), acesulfamkalium (E 950), hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Mikstur og tyggetabletter: Behandling av symptomer på gastroøsofageal refluks, som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær, f.eks. etter måltid eller under graviditet. Tyggetabletter: Behandling av symptomer relatert til refluksøsofagitt.

Dosering

Mikstur: Voksne og barn ≥12 år: 10-20 ml etter måltid og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).
Tyggetabletter: Voksne og barn ≥12 år: 2-4 tabletter etter måltid og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises hvis streng saltfattig diett er nødvendig. Barn <12 år: Skal kun gis etter anvisning fra lege.
Administrering: Tyggetabletter: Tygges godt før svelging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hvis symptomene ikke bedres innen 7 dager, må klinisk status vurderes. Hver dose på 10 ml mikstur eller 4 tabletter inneholder hhv. 141 mg (6,2 mmol) og 246 mg (10,6 mmol) natrium, og bør vurderes ved kontrollert natriumdiett, f.eks. ved enkelte tilfeller av kongestiv hjertesvikt og nedsatt nyrefunksjon. Hver dose på 10 ml mikstur eller 4 tabletter inneholder hhv. 160 mg (1,6 mmol) og 320 mg (3,2 mmol) kalsiumkarbonat, og forsiktighet må utvises ved hyperkalsemi, nefrokalsinose og tilbakevendende kalsiumholdig nyresten. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Tyggetabletter: Inneholder aspartam og skal ikke gis ved fenylketonuri.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bør tas minst 2 timer før/etter andre legemidler, særlig tetrasykliner, digoksin, fluorokinoloner, jernsalter, ketokonazol, nevroleptika, thyreoideahormoner, penicillamin, betablokkere (atenolol, metoprolol, propranolol), glukokortikoider, klorokin, estramustin og bisfosfonater.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen skadelig effekt er vist. Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
Luftveier
Svært sjeldneEffekter på respirasjonssystemet som bronkospasme
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
LuftveierEffekter på respirasjonssystemet som bronkospasme

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Abdominal distensjon kan forekomme.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reagerer raskt med magesyren og danner etter 3 minutter et flytende sjikt av alginsyregel med tilnærmet nøytral pH. Sjiktet flyter oppå mageinnholdet og hindrer gastroøsofageal refluks i opptil 4 timer. I alvorlige tilfeller kan det flytende sjiktet bli trykket inn i spiserøret istedenfor selve mageinnholdet, og dette virker lindrende.
Absorpsjon: Virkningsmekanismen er fysisk og avhenger ikke av systemisk absorpsjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Galieve, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 ml (flaske)
457585
-
-
*F

Galieve, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 stk. (blister)
112909
-
-
*F
48 stk. (blister)
519425
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 22.06.2016

Tyggetabletter: 17.06.2016