Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser (Scandinavia) A​/​S, Danmark

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Storbritannia


Repr. Bonaventura Sales AS

Besøksadresse:

Henrik Ibsens g. 60, 3.etasje

0255 Oslo

Postadresse:

Postboks 1542 Vika

0117 Oslo

Telefon: 67 10 75 00

E-post: post.bvs@scandza.com

www.bonaventurascandza.no

Preparater:

Galieve
Galieve Forte
Nurofen
Strefen munnspray
Strefen sugetabl.