Deferoksamin

Preparater: Desferal «Novartis» pulv. til inf./inj. (deferoksaminmesilat 500 mg).

Bruksområde: Ved fare for alvorlig jernforgiftning. Chelaterer fritt jern.

Dosering: Gi deferoksamin tidligst mulig ved indikasjon, siden jern i stor grad distribueres til vev i løpet av det første døgnet. Oppløs 500 mg (1 hetteglass) i 5 ml sterilt vann (10% oppløsning). Fortynn deretter 10% oppløsningen med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml (500-1000 ml). Gi som i.v. infusjon i inntil 24 timer. Anbefalt initial infusjonshastighet er 15 mg/kg/time (høyere doser øker faren for bivirkninger). Avhengig av klinikk reduser infusjonshastigheten etter hvert til f.eks. 2 mg/kg/time for å unngå for høy total døgndose. Forsiktige anbefalinger begrenser total døgndose til 6-8 g, selv om døgndoser på inntil 16 g har vært tolerert godt. Gi ikke deferoksamin p.o. eller i.m. ved forgiftning (selv om slik administrering er angitt i pakningsvedlegg/preparatomtale). Behandle gravide etter samme retningslinjer.

Forsiktighetsregler: Bruk med forsiktighet ved nyresvikt.

Bivirkninger: Doserelatert hypotensjon, erytem, urticaria og infeksjoner. Akutt lungeskade ved infusjon over 24 timer. Komplekset (ferrioksamin) gir rødlig urinfarge.

Oppbevaring: Oppbevar ved maks. 24°C. Etter tilberedning bør oppløsningen brukes innen 3 timer.