Fluconazol Krka

KRKA


Antimykotikum.

J02A C01 (Flukonazol)KAPSLER, harde 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: Hver kapsel inneh.: Flukonazol 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg og 200 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg, 100 mg, 150 mg: Patentblått (E 131), titandioksid (E 171). 200 mg: Azorubin (E 122), indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av: Kryptokokkmeningitt. Koksidioidomykose. Invasiv candidiasis. Mukosal candidiasis inkl. orofaryngeal, øsofaguscandidiasis, candiduria og kronisk mukokutan candidiasis. Kronisk oral atrofisk candidiasis («denture sore mouth») dersom tannhygiene eller topikal behandling er utilstrekkelig. Vaginal candidiasis, akutt eller residiv, når lokalbehandling er uegnet. Candidabalanitt når lokalbehandling er uegnet. Dermatomykose inkl. tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og dermale candidainfeksjoner når systemisk behandling er indisert. Tinea unguinium (onychomycosis) når andre midler er vurdert som uegnet. Forebygging av: Tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos pasienter med høy risiko for tilbakefall. Tilbakefall av orofaryngeal- eller øsofaguscandidiasis hos pasienter med hiv-smitte som har høy risiko for tilbakefall. For å redusere forekomsten av residiv vaginal candidiasis (4 eller flere tilfeller pr. år). Forebygging av candidainfeksjoner hos pasienter med vedvarende nøytropeni (som pasienter med hematologiske maligniteter som får kjemoterapi eller pasienter som får hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Fullbårne nyfødte, spedbarn, småbarn, barn og ungdommer 0-17 år: Behandling av: Mukosal candidiasis (oropharynx, øsofagus). Invasiv candidiasis. Kryptokokkmeningitt. Forebygging av: Candidainfeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Vedlikeholdsbehandling: For å forebygge tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos barn med høy risiko for tilbakefall. Generelt: Behandling kan igangsettes før resultater fra kulturer og andre laboratorieundersøkelser er kjent. Når resultatene foreligger bør antiinfeksiøs behandling tilpasses. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antimykotika.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke deles eller knuses.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Diflucan «Pfizer»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fluconazol Krka, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 7 stk. (blister)
017712
Blå resept
Byttegruppe
117,00 (trinnpris 111,40) C
28 stk. (blister)
017745
Blå resept
Byttegruppe
359,40 (trinnpris 359,40) C
98 stk. (blister)
033833
Blå resept
Byttegruppe
1167,40 (trinnpris 1167,40) C
100 mg 7 stk. (blister)
017585
Blå resept
Byttegruppe
197,80 (trinnpris 195,20) C
28 stk. (blister)
017646
Blå resept
Byttegruppe
682,60 (trinnpris 682,60) C
150 mg 1 stk. (blister)
017679
Blå resept
Byttegruppe
69,00 (trinnpris 58,10) C
4 stk. (blister)
017668
Blå resept
Byttegruppe
167,30 (trinnpris 156,30) C
6 stk. (blister)
017701
Blå resept
Byttegruppe
232,80 (trinnpris 223,30) C
200 mg 28 stk. (blister)
046214
Blå resept
Byttegruppe
1329,00 (trinnpris 1268,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2012