Etoposid Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Cytostatikum.

L01C B01 (Etoposid)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, etanol, makrogol, polysorbat 80.


Indikasjoner

Testikkelkreft: I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av førstelinje, tilbakevendende eller refraktær testikkelkreft hos voksne. Småcellet lungekreft: I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av småcellet lungekreft hos voksne. Hodgkins lymfom: I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av Hodgkins lymfom hos voksne og barn. Non-Hodgkins lymfom: I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av ikke-Hodgkins lymfom hos voksne og barn. Akutt myelogen leukemi: I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av akutt myelogen leukemi hos voksne og barn. Svangerskapsrelatert trofoblastsykdom: Som første- og andrelinjebehandling i kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av høyrisiko svangerskapsrelatert trofoblastsykdom hos voksne. Eggstokkreft: I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av ikke-epitelial eggstokkreft hos voksne. Behandling av platina-resistent/-refraktær epitelial eggstokkreft hos voksne.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Etoposide Accord «Accord»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Etoposid Fresenius Kabi, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 5 ml (hettegl.)
195852
-
-
181,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.07.2019