Etoposid Ebewe

EBEWE


Cytostatikum, podofyllotoksinderivat.

L01C B01 (Etoposid)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, etanol, makrogol 300, polysorbat 80.


Indikasjoner

Voksne: Førstelinjebehandling eller til behandling av tilbakevendende eller refraktær testikkelkreft i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Småcellet lungekreft, i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Non-Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Akutt myelogen leukemi i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Første- og andrelinjebehandling til behandling av høyrisiko svangerskapsrelatert trofoblastsykdom i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Ikke-epitelial ovariekreft, i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Platina-resistent/-refraktær epitelial ovariekreft. Barn og ungdom <18 år: Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Non-Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytostatika. Akutt myelogen leukemi i kombinasjon med andre godkjente cytostatika.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved romtemperatur. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Etoposide «Accord»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Etoposid Ebewe, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 5 × 5 ml (hettegl.)
559424
-
-
761,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2019