Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Mylan

Antiviralt middel.

ATC-nr.: J05A R06

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J05A G03
Efavirenz
 
PNEC: 2,6 μg/liter
Salgsvekt: 64,854 kg
Miljørisiko: Bruk av efavirenz gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Efavirenz har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Efavirenz er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.09.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J05A F09
Emtricitabin
 
PNEC: 610 μg/liter
Salgsvekt: 237,5649 kg
Miljørisiko: Bruk av emtricitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Emtricitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Emtricitabin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg/200 mg/245 mg: Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproksil (som maleat) 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1) hos voksne ≥18 år med virologisk suppresjon av hiv-1 RNA-nivåer på <50 kopier/ml ved nåværende antiviral kombinasjonsbehandling i >3 måneder. Pasientene skal ikke ha erfart virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling, og de skal ikke ha utviklet virusstammer med mutasjoner som viser signifikant resistens overfor noen av de 3 komponentene i preparatet før oppstart av sitt første antiretrovirale behandlingsregime, se SPC. Fordelene med efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil er hovedsakelig vist ved 48 ukers data fra en klinisk studie hvor pasienter med stabil virologisk suppresjon ved antiviral kombinasjonsbehandling byttet til efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil. Det foreligger foreløpig ikke data fra kliniske studier med dette preparatet hos behandlingsnaive pasienter eller hos pasienter som er kraftig behandlet tidligere. Det finnes ikke data som støtter kombinasjonen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil og andre antiretrovirale midler.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas ved sengetid, for å øke toleransen for efavirenz med hensyn på nevrologiske bivirkninger. Skal tas på tom mage (vanligvis 1 time før eller 2 timer etter mat) siden mat kan øke eksponeringen for efavirenz og føre til økt bivirkningsfrekvens. Skal svelges hele med vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Atripla «Gilead»


Sist endret: 30.05.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600 mg/200 mg/245 mg30 stk. (boks)
479007
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
8599,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.