Duroferon depottabletter

ACO HUD


Jernpreparat, toverdig.

B03A A07 (Ferrosulfat)DEPOTTABLETTER 100 mg: Hver depottablett inneh.: Jernsulfat tilsv. Fe2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere.

Dosering

Voksne og ungdom >12 år
1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen økes etter behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld.
Ved graviditet
Terapeutisk: 1 depottablett morgen og kveld. For å fylle jerndepotene bør behandlingen fortsettes et par måneder etter partus.
Administrering Skal ikke inntas i liggende stilling. Bør tas før måltider eller sammen med mat, avhengig av gastrointestinal toleranse. Bør ikke tas sammen med melk. Skal ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hel med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Obstruerende forandringer i fordøyelseskanalen og øsofagusstriktur. Hemokromatose og andre jernoverskuddstilstander. Anemi uten at det foreligger jernmangel (f.eks. hemolytisk anemi). Gjentatte blodtransfusjoner. Parenteral administrering av jernpreparater.

Forsiktighetsregler

Før behandlingsstart er det viktig å utelukke underliggende årsaker til anemi. Anbefalt dose skal ikke overskrides, se Overdosering/Forgiftning. Gis med forsiktighet til pasienter med nedsatt leverfunksjon, pga. risiko for jernakkumulering. Ved aktiv inflammatorisk tarmsykdom, IBD (enteritt, kolitt, divertikulitt, ulcerøs kolitt, magesår, Crohns sykdom), må det gjøres en nøye nytte-/risikovurdering, da dannelse av reaktive oksygenforbindelser (ROS) kan forverre underliggende sykdom. Alternative jernformuleringer bør vurderes. Pga. risiko for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal depottabletten ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hel med vann. Aspirasjon av jernsulfat-tabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan føre til bronkialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomene kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjonen. Skal kun gis til eldre og pasienter med svelgevansker etter en grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienten bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Gis med forsiktighet ved svelgebesvær, pga. risiko for stomatitt. Jern kan forårsake forgiftninger hos barn. Kan farge avføring mørk. Eldre og pasienter med sykdommer som gir svelgebesvær kan ha risiko for lesjoner i spiserøret, bronkial nekrose og bronkial stenose som følge av feil administreringsvei.

Interaksjoner

De fleste interaksjoner kan tilskrives endringer i absorpsjon og kan minimeres ved justering av administrasjonstidspunkt eller dose. Peroralt jern interagerer med alendronat, antacida, ciprofloksacin, enoksacin, kaptopril, klodronat, levodopa, levofloksacin, metyldopa, moksifloksacin, mykofenolatmofetil, norfloksacin, ofloksacin, penicillamin, risedronat, tetrasykliner og thyreoideahormoner. Når jern gis sammen med ovennevnte legemidler, bør administrering skje med lengst mulig tidsintervall, minimum 3 timer for tetrasykliner. Kombinasjon med doksysyklin bør unngås. Jern(II)sulfat kan redusere absorpsjonen av dopaminerge legemidler (f.eks. levodopa, metyldopa, karbidopa). Samtidig bruk av antacida (f.eks. kalsium- eller magnesiumpreparater), kan redusere jernabsorpsjonen. Preparatet skal tas minst 1 time før eller 2 timer etter disse legemidlene. Jern(II)sulfat kan interagere med visse kinoloner (f.eks. ciprofloksacin, norfloksacin, ofloksacin, moksifloksacin og levofloksacin), og redusere serum- og urinkonsentrasjonen av disse legemidlene. Samtidig bruk bør unngås eller gis minst 2 timer etter administrering av jern(II)sulfat. Jern(II)sulfat kan redusere absorpsjonen av bisfosfonater.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten, og kan vurderes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

>20 mg/kg kan gi symptomer på toksisitet, ca. 60 mg/kg er ekstremt farlig hos et lite barn.
SymptomerMagesmerter, oppkast og diaré (ev. med blod), dehydrering, acidose, somnolens og sjokk. En midlertidig bedring kan inntreffe, men etter et symptomfritt intervall på 6-24 timer kan symptomene oppstå igjen med koagulopati, kardiovaskulær kollaps, hypertermi, hypoglykemi, leverpåvirkning, nyresvikt, kramper og koma. Risiko for tarmperforasjon. Levercirrhose og pylorusstenose kan opptre senere. Septikemi av Yersinia enterocolitica.
BehandlingGi melk og brekningsmiddel umiddelbart. Kompletter ev. med ventrikkelskylling. Ved inntak >60 mg/kg eller ved symptomer (inkl. symptomer på metabolsk acidose), skal det gis parenteralt deferoksamin i tillegg til ventrikkelskylling og symptomatisk behandling. Alternativt gis deferoksamin basert på serumanalyse av jern. Andre tiltak omfatter symptomatisk behandling og behandling av metabolske og kardiovaskulære forstyrrelser.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeToverdig jernpreparat i depotform. Frigir jern suksessivt, noe som gir jevn tilførsel og bedre jernabsorpsjon enn konvensjonelle jerntabletter.
AbsorpsjonUregelmessig og ufullstendig fra mage-tarmkanalen, hovedsakelig fra duodenum og jejunum.
UtskillelseI liten grad.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Andre opplysninger

Depottablettene er bygd opp rundt ett plastskjelett som er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene. Skjelettet brytes som oftest ned når virkestoffet løses ut. I sjeldne tilfeller kan det tomme plastskjelettet passere mage-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Duroferon depottabletter, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg 100 stk. (boks)
020016
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Duroferon depottabletter DEPOTTABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.06.2021


Sist endret: 08.10.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)