Darunavir Krka

KRKA


Antiviralt middel, proteasehemmer.

J05A E10 (Darunavir)TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg og 800 mg: Hver tablett inneh.: Darunavir 600 mg, resp. 800 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 600 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 800 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

600 mg: Darunavir administrert samtidig med lavdose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med humant immunsviktvirus (hiv-1)-infeksjon. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer hos voksne som har fått antiretroviral behandling (ART) tidligere, inkl. også kraftig forbehandlede pasienter, samt til behandling av hiv-1-infeksjon hos barn og ungdom fra 3 år og med kroppsvekt på minst 15 kg. Når det vurderes å igangsette behandling med darunavir og lavdose ritonavir, bør den enkelte pasients tidligere behandlingsregimer og mutasjonsmønstre assosiert med ulike midler nøye utredes på forhånd. Genotype- eller fenotypetesting (om tilgjengelig), samt behandlingshistorikk bør være rettledende for bruk av darunavir. 800 mg: Darunavir administrert samtidig med lavdose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med hiv‑1-infeksjon. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer til behandling av hiv-1-infeksjoner hos voksne og barn og ungdom fra 3 år og med kroppsvekt på minst 40 kg, og som er naive for antiretroviral behandling (ART). ART-erfarne voksne uten darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs) og med plasma hiv-1 RNA <100 000 kopier/ml og CD4+ celletall ≥100 celler × 106/liter. Når det vurderes å igangsette darunavirbehandling hos slike ART-erfarne pasienter, bør genotypetesting være rettledende for bruk av darunavir.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas med mat. Pasienten bør instrueres til å ta darunavir sammen med lavdose ritonavir innen 30 minutter etter måltid. Type mat påvirker ikke darunavireksponering. Skal ikke knuses/deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Prezista «Janssen»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Darunavir Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 2 × 30 stk. (boks)
182328
H-resept
Byttegruppe
5872,30 C
800 mg 30 stk. (boks)
138902
H-resept
Byttegruppe
3986,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2019