Bunalict

Sandoz

Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.

ATC-nr.: N07B C51

  SUBLINGVALTABLETTER 2 mg/0,5 mg og 8 mg/2 mg: Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin (som hydroklorid) 2 mg, resp. 8 mg, nalokson (som hydrokloriddihydrat) 0,5 mg, resp. 2 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, sosial og psykologisk behandling. Hensikten med komponenten nalokson er å hindre i.v. misbruk. Behandlingen er beregnet for bruk hos voksne og ungdom >15 år som har samtykket i behandling av sin avhengighet.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Pasienten må opplyses om at sublingval bruk er den eneste effektive og trygge administreringsmåten. Tabletten skal plasseres under tungen til den er helt oppløst. Ikke svelg eller innta mat/drikke før tabletten er fullstendig oppløst. Dosen kan bestå av flere tabletter av ulik styrke, som kan tas samtidig eller i 2 doser. 2. dose skal da tas like etter at 1. dose er oppløst.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Suboxone «Indivior»


Sist endret: 20.03.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bunalict, SUBLINGVALTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/0,5 mg28 stk. (endose)
563104
SPC_ICON-
Byttegruppe
309,30A
8 mg/2 mg28 stk. (endose)
432632
SPC_ICON-
Byttegruppe
863,10A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.