Bosentan Accord

Accord

Endotelinreseptorantagonist.

ATC-nr.: C02K X01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 C02K X01
Bosentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bosentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bosentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bosentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 62,5 mg og 125 mg: Hver tablett inneh.: Bosentanmonohydrat tilsv. bosentan 62,5 mg, resp. 125 mg. Fargestoff: Jernoksider (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III. Effekt er vist ved primær (idiopatisk og arvelig) PAH, PAH sekundært til skleroderma uten signifikant interstitiell lungesykdom og PAH forbundet med medfødte systemisk-til-lunge-shunter og Eisenmengers fysiologi. Noen forbedringer er også påvist hos pasienter med PAH WHO funksjonsklasse II. Også indisert for å minske antall nye digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose og aktive digitale sår.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Tracleer «Janssen»


Sist endret: 20.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.06.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bosentan Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
62,5 mg56 stk. (blister)
119568
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
15310,20C
125 mg56 stk. (blister)
415941
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
15310,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).