SALVE: 1 g inneh.: Oxytetracyclin. hydrochlorid. aeqv. oxytetracyclin. 30 mg, polymyxin. B sulf. aeqv. polymyxin. 10 000 IE., paraffin. liquid. 0,1 g, vaselin. alb. ad 1 g. D06A A03


ØYESALVE: 1 g inneh.: Oxytetracyclin. hydrochlorid. aeqv. oxytetracyclin. 5 mg, polymyxin. B sulf. aeqv. polymyxin. 10 000 IE., paraffin. liquid. 0,4 g, vaselin. alb. ad 1 g. S01A A30


Indikasjoner

Salve: Overflateinfeksjoner. Sekundærinfiserte eksemer. Øyesalve: Overflateinfeksjoner.

Dosering

Salve: Påsmøres 2-3 ganger daglig.
Øyesalve: Appliseres 2-4 ganger daglig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overvekst av resistente mikroorganismer kan forekomme. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. muligheten for økt fotosensibilitet. Selv om det er lite trolig ved topikal bruk av lave doser, må en mulig risiko for systemisk effekt på tann- og skjelettutvikling tas i betraktning. Dersom hypersensitivitet eller kontaktdermatitt opptrer, skal behandlingen avsluttes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksiske effekter ved lokal bruk. Tetrasykliner gitt systemisk til gravide kan inkorporeres i benvev hos foster og forårsake misdannelser (redusert skjelettdannelse og benvekst, samt irreversible tannskader). Preparatet bør ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Går over i morsmelk ved systemisk bruk, men ev. overgang ved topikal bruk eller lokal bruk i og rundt øynene er ukjent. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko. Salve: Behandling av store hudområder over lengre tid og innsmøring på brystene bør unngås ved graviditet og amming.

Bivirkninger

Hud: Kontaktdermatitt. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Øyesalve: Økt tåredannelse, brennende følelse, smerte eller følelse av fremmedlegeme i øyet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av bredspektrumantibiotikum mot grampositive og gramnegative bakterier og antibiotikum mot gramnegative bakterier.
Virkningsmekanisme: Oksytetrasyklin: Hovedsakelig bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismens proteinsyntese. Kryssresistens mellom tetrasykliner er vanlig. Polymyksin: Påvirker strukturen i bakteriemembranen, og har baktericid virkning, utelukkende mot gramnegative bakterier (særlig effektivt mot Pseudomonas aeruginosa).

Oppbevaring og holdbarhet

Øyesalve: Etter anbrudd: Holdbar i 28 dager.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Terramycin-Polymyxin B, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 g (tube)
135046
-
-
155,80C

Terramycin-Polymyxin B, ØYESALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3,5 g (tube)
157768
-
-
117,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.02.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.01.2013