PasientorganisasjonerAutismeforeningen i Norge

Grensev. 99, 3 etg.

Postboks 6726 Etterstad

0609 Oslo

Telefon: 23 05 45 70

Telefaks: 23 05 45 51

Telefaks: 23 05 45 61

E-post: post@autismeforeningen.no

www.autismeforeningen.no