PasientorganisasjonerAstma- og Allergiforbundet

St. Olavs plass

Postboks 6764

0130 Oslo

Telefon: 23 35 35 35

Telefaks: 23 35 35 30

E-post: naaf@naaf.no

www.naaf.no