Lestid

Pfizer

Serumkolesterolsenkende middel.

ATC-nr.: C10A C02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER 5 g: Hver dosepose inneh.: Kolestipolhydroklorid 5 g, kolloidal vannfri silika 10 mg.


Indikasjoner

Type II hyperlipoproteinemi.

Dosering

For å unngå obstipasjon bør behandlingen starte med lav dosering (1/2-1 pose/dag) som gradvis økes til ønsket nivå.
Voksne: 5-30 g (1-6 poser) daglig, fordelt på 1-4 doser.
Barn: 0,25-0,5 g pr. kg daglig, fordelt på 2-4 doser.
Tilberedning/Håndtering: Dosepulveret skal alltid røres ut i væske før inntak, f.eks. vann, juice, yoghurt eller supper. 5 g pulver til 100-150 ml væske.
Administrering: Skal aldri tas i tørr form da øsofageal spasme eller luftveisproblemer kan oppstå. Kan tas med eller uten mat. Kan tas sammen med kornblandinger, yoghurt, i tynne supper og knust frukt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Fullstendig galleveisobstruksjon hvor galle ikke blir utskilt i tarmen.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med ulcerøs kolitt eller divertikulitt, hemoroider. Før behandlingen institueres bør sykdommer som medfører økt blodkolesterol slik som hypotyreose, diabetes mellitus, nefrotisk syndrom, dysproteinemi og obstruktiv leversykdom utredes og behandles. Øsofageal spasme eller luftveisproblemer kan oppstå ved forsøk på å svelge tørt pulver. Kan nedsette absorpsjonen av vitaminene A, D, E og K fra tarmen. Økt blødningstendens kan opptre hos pasienter som behandles med kolestipol over lengre tid. Hos angina pectoris-pasienter må en være spesielt oppmerksom på risikoen for obstipasjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C10A C02
Kan forsinke eller redusere absorpsjonen av flere medikamenter som tas peroralt og pasienter anbefales å innta disse preparatene minst 1 time før eller 4 timer etter kolestipol. Kan nedsette absorpsjonen av propranolol, klortiazid, hydroklortiazid, tetrasyklin, furosemid og penicillin G. Mulighet for binding til digoksin og digitoksin er til stede. Reduserer absorpsjonen av klortiazid betydelig, selv når administrert 1 time før kolestipolhydroklorid. Samtidig administrering med fenytoin, acetylsalisylsyre, tolbutamin, klofibrat, eller perorale antikoagulantia påvirker ikke disses biologiske tilgjengelighet. Følgende kombinasjoner med kolestipol kan kreve dosejustering: Pravastatin, thyreoideahormoner. Basiske anionebyttere som binder gallesyrer kan interferere med absorpsjonen av orale fosfattilskudd. Binder gallesyrer. Kan redusere eksponering for mykofenolsyre og potensielt redusere virkningen av mykofenolatmofetil.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data. Forsiktighet bør utvises.
Amming: Forsiktighet bør utvises.
Fertilitet: Ingen kliniske data. Fertile kvinner skal bruke adekvat prevensjonsmetode.
Kolestipol

Bivirkninger

Svært vanlig er mild og forbigående obstipasjon (ca. 10%) som svarer på vanlig behandling. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å redusere doseringen eller avbryte behandlingen. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, abdominal smerte, abdominalt ubehag. Nevrologiske: Migrene, sinushodepine, hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroidal blødning, abdominal distensjon, dyspepsi, kvalme, oppkast, diaré, flatulens. Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artritt, artralgi, ryggsmerter, smerte i muskler og skjelett, smerte i ekstremiteter. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Peptisk ulcus, hemoroider. Hjerte/kar: Angina pectoris, takykardi. Hud: Urticaria, dermatitt. Lever/galle: Kolecystitt, kolelitiase. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Insomnia. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Undersøkelser: Forhøyet ALAT, ASAT og alkalisk fosfatase i blodet. Øvrige: Brystsmerter, perifert ødem, asteni.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Er ikke rapportert. Obstruksjon av gastrointestinaltractus vil være hovedproblemet. Behandlingen vil bestemmes av lokalisasjonen og utstrekningen av obstruksjonen.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: C10A C02

Egenskaper

Klassifisering: Kolestipol er en høymolekylær basisk anionbytter.
Virkningsmekanisme: Hindrer reabsorpsjon av gallesyre fra tarmen. Uoppløselig i vann og er sterkt hygroskopisk, slik at den sveller i løsninger som inneholder vann. Binder gallesyre i tarmen til et kompleks som utskilles fekalt. Den ikke-systemiske virkemåte resulterer i en kontinuerlig delvis fjerning av gallesyrer fra det enterohepatiske kretsløp. Dette resulterer i økt oksidasjon av kolesterol til gallesyre og gir dermed et lavere kolesterolnivå i serum.
Absorpsjon: Absorberes ikke.
Utskillelse: Via feces.

Sist endret: 11.05.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.03.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Lestid, PULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 g50 × 5 g (dosepose)
525816
SPC_ICONBlå resept
Kan forskrives til 01.09.2020
-
269,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hematochezi (hematokesi): Ferskt rødt blod i avføringen, dvs. tarmblødning nedenfor tolvfingertarmens begynnelse.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.